Közúti, vasúti-, vízi- és légi járműveket vagy akár építő- és anyagmozgatógépek tervez, fejleszt, üzemeltet, javít, vagy akár a gyártásukban is részt vehet. De ahhoz, hogy valaki ide eljusson, sokat kell dolgozni.

A járműmérnökök képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmozgatógépek üzemeltetésére. Emellett tervezésükkel, fejlesztésükkel, gyártásukkal és javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatokat is el tudnak látni.

aston-2118857_1920

Járműmérnök Alapképzés (BSc)

 Mit fogsz tanulni?

– járművek és mobil gépek felépítése, berendezései és működésük

– járművek és hajtáselemek tervezése, gyártása, javítása, fenntartása

– informatika, járműirányítás

– járművek és mobil gépek specifikus mérnöki szakterületei

Az első három félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel, valamint a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. Ez elég idő arra, hogy a diákok ezután már biztos alapismeretekkel rendelkezzenek, ami nélkülözhetetlen a specializációk választásához. Tanulmányaid 4. félévétől az alábbi területekre specializálódhatsz: gépjárművek, légi járművek, vízi járművek, vasúti járművek, építőgépek, automatizált anyagmozgató gépek és robotok, járműgyártás, járműmechatronika, járműfelépítmények

chrome-2151559

Járműmérnök Mesterképzés (MSc)

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves járműmérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc és az MSc képzés elvégzése után képesek különböző járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek és mobil gépek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a gépészeti tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.