Megtervezi a közösségi közlekedés menetrendjét, egy város tömegközlekedési hálózatát, meghatározza, hogy milyen járművekkel gazdaságos, célszerű az üzemeltetés, tervezhet jelzőlámpás irányítási rendszereket, vagy akár azt, hogy milyen közlekedési csomópontokban milyen közlekedési rend kerüljön kialakításra. De foglalkozhat a közlekedés fejlesztésével, üzemeltetésével, gazdasági kérdéseivel. Egy közlekedésmérnök alkalmas a közlekedési, áru- és személyszállítási folyamatok szervezésére és működtetésére, képes ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit.

A képzés során igyekszünk tartani magunkat az összközlekedési szemléletmódhoz, így minden hallgató, aki ide jár, meg fog ismerkedni a közúttal, a vasúttal, a légi közlekedéssel és a vízi közlekedéssel, de természetesen a negyedik félévtől választható specializációk már orientálni fogják egy szűkebb területre.

cologne-central-station-railway-station-train-163580

Közlekedésmérnök Alapképzés (BSc)

 Mit fogsz tanulni?

– járművek felépítése, elemei és működése

– közlekedési ismeretek, technológiák, infrastruktúra, gazdaságtan

– informatika, járműirányítás

– a közlekedés, az áru és személyszállítás specifikus mérnöki szakterületei

Tanulmányaid 4. félévétől az alábbi területekre specializálódhatsz: közúti közlekedési folyamatok, légi közlekedési folyamatok, vízi közlekedési folyamatok, vasúti közlekedési folyamatok

úthálózat_k

Mesterképzés (MSc)

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves közlekedésmérnöki mesterképzési szak. A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is. A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.