Járműmérnök

Duális mesterképzés (MSc):

 

A duális képzésben részt vevő hallgatók egy adott vállalat munkafolyamataihoz és kultúrájához kapcsolódó ismereteket sajátíthatnak el és közvetlen munkatapasztalatokat szerezhetnek a végzés után betöltendő pozíciók mibenlétéről és követelményeiről.

A duális mesterképzés tanterve megegyezik a hagyományos járműmérnök mesterképzés tantervével. A képzést elvégző hallgatók ugyanolyan tárgyi alaptudást és ugyanolyan diplomát kapnak, mint a hagyományos képzések. Ugyanakkor egyes tárgyak nem az egyetemen, hanem a partner cégnél kerülnek oktatásra a cég munkatársai által az egyetem átfogó felügyeletével.

A hallgató a nappali képzésű oktatás mellett félállású alkalmazottja is lesz a partner cégnek (előre láthatóan versenyképes fizetésért). A partner cég a munkarendet és feladatokat úgy állítja össze, hogy azok igazodjanak az egyetemi tanulmányokhoz, és ne gátolják azokat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy szorgalmi időszakban hetente kb. egy munkanapnyi munkát kell végezni a tanulmányok mellett, míg a szorgalmi időszakon kívül nagyobb mennyiséget, így a duális mesterképzés két éve alatt átlagosan adódik ki a félálláshoz tartozó munkamennyiség.

A partner cégnél oktatott tárgyak gyakorlarorientáltsága, valamint a partner cég ipari lehetőségei és a tanulmányok szintjéhez igazított félállásos munkaviszony együttesen egy különleges gyakorlati látásmód megszerzését teszik lehetővé, amely a duális képzést végző hallgatók számára előnyt jelenthet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során.

A képzés jellemzői:

  • biztos munkalehetőség és jó fizetés már a mesterképzés alatt,
  • ipari gyakorlat és referencia szerzési lehetőség,
  • az egyetemi képzéshez képest többlettudás/többletgyakorlat megszerzése,
  • jó eséllyel további munkalehetőség a cégnél,
  • cserébe dolgozni is kell a tanulmányok mellett…

A duális képzés jelentkezési módja:

  • jelentkezni kell a vonatkozó MSc képzésre a felvi.hu oldalon (a duális képzésben induló szakra/specializációra), melynek határideje a felsőoktatási jelentkezési határidő,
  • jelentkezni kell a duális képzés partner cégénél is a képzésre (a jelentkezés módjáról az egyes partner cégek honlapjain lehet tájékozódni), ahol a jelentkezés határideje eltérhet a felsőoktatási jelentkezési határidőtől.
  • Az MSc képzéshez külön felvételi eljárás tartozik, valamint a duális képzés partner cége is külön felvételi eljárást folytat le. Ha mindkettő sikeres, akkor a Kar a felvett hallgatót átsorolja duális képzésre.

További általános információ található a Dualisdiploma weboldalon.

Duális képzés felelős: Dr. Szabó Géza
E-mail: szabo.geza@mail.bme.hu

Duális járműmérnök mesterszak:

 

Járműrendszer-mérnöki specializáció

A járművek rendszerszemléletű tanulmányozása: szerkezeti rendszerek, energetikai rendszerek és irányítási rendszerek. A jármű, mint irányított, mozgó objektum üzemi környezetével való kölcsönhatásai. Járműrendszer-szimuláció és optimálás. Intelligens járművek, az irányító rendszerrel való kölcsönhatások tanulmányozása. Járműrendszer-dinamika és kontroll. Komplex járműrendszer-tervezési projekt feladat megoldása. Járművek üzemeltetés elméletének, biztonságtechnikai kérdéseinek tanulmányozása.

Részletek a Robert Bosch Kft duális képzéséről: http://www.bosch-career.hu/hu/hu/munkakezdes_a_boschnal/diakoknak/dual_studies/Dual_studies.html

 

Járműautomatizálás specializáció

Járművek automatizálási rendszereinek rendszerszemléletű tervezése és fejlesztése. Vezetőtámogató és autonóm járműirányítások, valamint az ehhez szükséges részrendszerek. Környezetérzékelő, vezérlő és szabályozó rendszerek. A biztonság és megbízhatóság figyelembevétele a tervezés során. Járművek dinamikája, rendszer-szimulációja és optimális tervezése. Komplex járműautomatizálási rendszer projekt feladat megoldása.

Részletek a Robert Bosch Kft duális képzéséről: http://www.bosch-career.hu/hu/hu/munkakezdes_a_boschnal/diakoknak/dual_studies/Dual_studies.html

Részletek a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft duális képzéséről: http://www.joinus.hu/dualis-kepzes

 

Duális autonóm járműirányítási mérnök mesterszak:

 

Az új képzés az autonóm járművek kialakítási, járműautomatizálás és járműrendszerek folyamataira és az azokat szabályozó intelligens járműmérnöki megoldásaira helyezi a hangsúlyt a Vállalati szakmai hátterével, az Egyetem keretein túlmutató lehetőségeket kínálva.

Részletek a Robert Bosch Kft duális képzéséről: http://www.bosch-career.hu/hu/hu/munkakezdes_a_boschnal/diakoknak/dual_studies/Dual_studies.html

Részletek a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft duális képzéséről: http://www.joinus.hu/dualis-kepzes

Tantervek megtekintése