Logisztikai mérnök

Alapképzés (BSc):

 

Az alapképzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek a vállalati logisztikai rendszerek, valamit az áruszállítási rendszerek hatékony működtetésére és irányítására, valamint ezek eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására. Emellett ismerik a korszerű ellátási-elosztási láncok és beszállítói hálózatok működési, üzemeltetési és szervezési alapelveit, valamint az ezeket támogató szállításirányítási munkafolyamatokat. Mindehhez szorosan kapcsolódik a logisztikai irányítási és informatikai rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.

Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első négy félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel, valamint a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. Az alapszak jellemzője, hogy az ötödik félévtől az összes hallgató egy, a logisztikai mérnöki szakma minden specifikus szakterületére kiterjedő specializációt hallgat végig, amely előkészíti az MSc képzésen választható specializációkat, illetve azon hallgatók esetében, akik a BSc képzés után nem folytatják a tanulmányaikat, a logisztikai üzemmérnöki munkát.

Az alapszak specializációi:

Az utolsó félévekben a hallgatók a logisztikai szakma olyan specifikus területeivel ismerkednek meg, amelyek támogatják a hatékony logisztikai üzemmérnöki munkát, és előkészítik a későbbi integrálódást a logisztikai mérnöki MSc képzésbe. Így többek között előkerülnek a csomagolástechnika, szállítási-, termelési-, ellátási-, elosztási logisztika, a lean, az automatizáció és a logisztikai informatika, a szállítmányozás, továbbá az anyagmozgatás és a raktározás területeivel kapcsolatos ismeretanyagok, kiegészülve a rendszermenedzsment, valamint a statisztika és a döntéstámogatás elengedhetetlen ismereteivel. Emellett az utolsó félévekben fontos szerepet kap a projektmunkára való nevelés, és a manapság egyre gyakrabban alkalmazott „learning by doing” szemléletmód is az oktatásban.

 

Mesterképzés (MSc):

 

A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves logisztikai mérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc és az MSc képzés elvégzése után képesek a vállalati logisztikai rendszerek, áruszállítási rendszerek, valamint ellátási-elosztási hálózatok tervezésére, szervezésére és irányítására, továbbá a logisztikai rendszerek elemeit képező gépek, eszközök fejlesztésében való aktív részvételre. Mindezek mellett fejlett logisztikai rendszermodellezési és optimalizálási képességekkel rendelkeznek, összefüggéseiben értik a vállalati logisztikai rendszerek és áruszállítási hálózatok működésének és tervezésének alapelveit. A mesterképzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

A mesterszak specializációi:

Vállalati logisztika specializáció

A specializáció a vállalati logisztikai folyamatok és rendszerek, valamint az ellátási láncok és hálózatok működésének tervezésére fókuszál. Ennek keretei között a hallgatók megismerkedhetnek az intralogisztikában előforduló anyagáramlási (áruszállítási, rakodási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási) és a kapcsolódó információáramlási folyamatok és rendszerek tervezésével, az extralogisztikai hálózatok tervezésének komplex módszertanával, a szállításszervezés és -irányítás rendszereinek fejlesztésével, a vállalati információs rendszerekkel és az azokat kiegészítő speciális logisztikai szoftverekkel, a vállalati logisztikai irányítás (S&OP, kereslet és készlettervezés, termeléstervezés) hatékony módszereivel, valamint a logisztikai szolgáltatások szervezésével, és irányításával. A módszertanok elsajátítását folyamatos projektmunka kíséri.

Műszaki logisztika specializáció

A specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék mindazt a műszaki hátteret, amely a logisztikai folyamatok fizikai realizálásához szükséges. Bemutatásra kerülnek az üzemi anyagáramlási folyamatokat megvalósító logisztikai gépek, berendezések, eszközök (anyagmozgató gépek, átrakó berendezések, irányító és rendszerelemek), valamint az ipari robotok, csomagoló gépek tervezésével és vizsgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdések. Hangsúlyos szerepet kap az üzemi logisztikai (anyagmozgató, raktározási) géprendszerek automatizálása, irányítása, valamint a logisztikai adatbázis-kezelő rendszerek alkalmazása, fejlesztése. A tantárgyak hangsúlyozottan foglalkoznak az üzemen belüli intralogisztikai folyamatok sajátosságaival és gépesítésével. A tananyag a terület legkorszerűbb ismereteivel (robottechnika, automatikus azonosító rendszerek, mesterséges intelligencia-módszerek alapjai) is megismerteti a hallgatókat. A gyakorlati tudás elsajátítása részben az iparban is megtalálható berendezéseken és egyetemi laboratóriumi környezetben történik.

Szállítmányozás  specializáció

A hallgatók a specializáción naprakész, átfogó nemzetközi szállítmányozói ismereteket szereznek, illetve elsajátíthatják a kapcsolódó ügyviteli, szolgáltatástervezési, vállalkozási és rendszerfejlesztési ismereteket is. Kereskedelemi, pénzügyi és számviteli technikák elsajátításán túl a hallgatók teljes körűen megismerkednek a szállítmányozási marketing és menedzsment tudományával. A specializáción végzett hallgatók alkalmasak az anyagmozgatási és raktározási, továbbá ellátási-elosztási folyamatok financiális szempontból optimális kezelésére. Ezek során a hallgatók bővíthetik tudásukat az alapvető műszaki tudományokra épülő további szakterületekkel. A specializáció hangsúlyt fektet továbbá a döntés előkészítő módszertanok megismerésére és alkalmazására, illetve gyakorlatorientált esettanulmányok kidolgozására, amelyek során a hallgatók már a tanulmányaik alatt tesztelhetik képességeiket az önálló feladatok megvalósítása és prezentálása terén.

Tantervek megtekintése