A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint a Pannon Fejlesztési Alapítvány pályázatot nyert el „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.4.4-16-2017-00030 projekt keretében. Valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem további pályázatot nyert „Bepillantás a jövődbe! – Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok” címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.4.4-16-2017-00025 projekt keretében.

A projektek keretében több feladatkörben hirdetünk ösztöndíjat:

EFOP-3.4.4-16-2017-00030

  1. Középiskolai és általános iskolai vetélkedőkhöz autonóm járművekhez kapcsolódó, a korosztálynak megfelelő játékos és figyelemfelkeltő tartalom kitalálása, az eseményen való részvétel és zsűrizési feladatok végrehajtása. Az MTMI szakok népszerűsítését elősegítő projekt keretében megrendezendő kamionos roadshow önvezető járművekkel és jövő közlekedésével kapcsolatos szakmai előadások tartalmának kidolgozása, illetve a kamion berendezésében, belső terének kialakításában szakmai segítségnyújtás.
  2. A projekthez kapcsolódó RECAR honlap autonóm járművekkel kapcsolatos és MTMI szakokat népszerűsítő tartalmakkal történő feltöltése, új funkciókkal történő kiegészítése, friss hírekkel történő karbantartása. Továbbá beiskolázást segítő információ megjelenítése, képzésekről és a kutató központról releváns információ biztosítása, elhelyezkedési lehetőségek bemutatása, szakmát bemutató videók belinkelése és interaktív kommunikációs panel létrehozása.

EFOP-3.4.4-16-2017-00025

  1. A kari (KJK) promóciós videó elkészítésének támogatása, a felvételi és vágási folyamatok felügyelete, az elkészült anyagok szakmai ellenőrzésének segítése. A videofelvételeken történő részvétel, riporteri feladatok ellátása, interjú forgatókönyvek megírása és végrehajtása.
  2. A kari (KJK) promóciós videó elkészítésének támogatása, a felvételi folyamatban történő részvétel, az elkészült anyagok szakmai ellenőrzésének segítése. A videofelvételeken történő részvétel, operatőri feladatok ellátása, interjú forgatókönyvek elkészítésének segítése, belső és külső felvételek elkészítése.
  3. A kari (KJK) promóciós videó elkészítésének támogatása, a vágási folyamatban történő részvétel, az elkészült anyagok szakmai ellenőrzésének segítése. A videofelvételek feldolgozásában történő részvétel, vágó feladatok ellátása, interjú forgatókönyvek elkészítésének segítése, a felvételek megfelelő sorrendbe állítása és vágása, átmenetek és aláfestő zene beillesztése.

Célkitűzés: A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése az autonóm járművekkel és elektromobilitással kapcsolatos képzések, valamint a közlekedés- és járműmérnöki pálya népszerűsítése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy az karon tanuló BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek a népszerűsítő anyagok és rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, és a pályázat keretében ezen feladatokhoz kapcsolódóan ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével, valamint fényképes önéletrajz leadásával lehet pályázni.

A pályázatokat 2018. február 20-án 12:00 óráig kell papír alapon benyújtani Doktor Zsuzsannának BME KJK St. épület földszint 9., vagy Dr. Esztergár-Kiss Domokos adjunktusnak (BME St. ép. 421. iroda).

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2018. március 1. – 2018. június 30. (4 hónap)

Az ösztöndíj összege: 80.000 Ft/hó – 120.000 Ft/hó  

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázó feladata:

  • a választott témában a témavezető irányításával a pályázatban megjelölt feladat teljeskörű elvégzése, az előrehaladásról történő folyamatos beszámolás, az elvégzett munka megfelelő dokumentálása.

 

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. február 26-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a http://kozlekedes.bme.hu/ honlapon kap értesítést 2018. február 27-ig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: KJK honlap