A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem „Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe” (EFOP-3.6.1-16-2016-00014) címmel pályázatot nyert el.

Frissítés: Az ösztöndíj felhívás elektronikus leadási új határideje március 27. 16.00 óra.

A pályázatokat nem elég papíralapon leadni, azt mindenképpen el kell küldeni elektronikus módon az orsolya.molnar@mail.bme.hu e-mail címre!

 

A projekt célja az egyetemi tudományos – kutatói – technológiai – innovációs tevékenység fejlesztése, ide értve a human utánpótlás feltételrendszerének javítását; az egyetemek (tudásbázisok) szerepének a növelését és a „quadruple helix” „tudás négyszög” kiépítését, bővítését.

A projekt szakmai programja a hibrid propulziós technológiai fejlesztése és alkalmazása kisrepülőgépek, légi eszközök megvalósításában, illetve ehhez kapcsolódóan a diszruptív technológiák fejlesztéséhez szükséges tudás és kompetenciák fejlesztésében.

Az ösztöndíj kiírója: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, repülőgépek és Hajók tanszék (VRHT)

Az ösztöndíjpályázat célja: a BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára ösztöndíj hirdetése az alábbi tématerületeken

 1. E-learning anyag készítése a nyílt innovációs közeg és platform támogatására a rapülőgépek aerodinamikai és teljesítményadatainak a számítására

Témavezető: Jankovics István KJK VRHT

Feladat: A pályázati cím szerinti tananyag összeállításában való részvétel 65 – 90 oldal terjedelemben

Pályázói kör: MSc, vagy PhD képzésben résztvevő hallgatók,

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 3 fő, 2* 60 eft/hó * 3 fő, azaz 360 eFt.

 

 1. E-learning anyag, módszertani útmutató összeállítása a nyílt innovációs közeg és platform támogatására a hibrid légi eszközök (Pl. hibrid propulziós hajtású UAV) teljes élettartamciklus költség számításáról

Témavezető: Dr. Rohács József KJK VRHT

Feladat: A pályázati cím szerinti tananyag összeállításában való rsézvétel 75 – 100 oldal terjedelemben

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret. max 3 fő, 2* 60 eft/hó * 3 fő, azaz 360 eFt.

Megjegyzés: a kiíró elfogadja munkacsoportok jelentkezését is, de ösztöndíj szerződést csak a csoport vezetőjével köt.

 

 1. Részletes területi alapú (NUTS 2, európai országok, kiemelt országok, földrészek vonatkozásában) igény (demand) modellek alkalmazásához szükséges (gazdasági, műszaki, szociális driverek és folyamatváltozási) jellemzők rendszerezett összeállítása az utóbbi 15 – 20 évre.

Témavezető: Dr. Rohács Dániel KJK VRHT

Feladat: A témavezetővel egyeztett formában adatbázisok összeállításában való részvétel

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret:

 • max 3 fő, 3* 100 eft/hó * 3 fő, azaz 900 eFt BSc, vagy MSc hallgatók számára
 • 1 –vagy 2 fő PhD hallgató számára összesen 700 eFt.

 

4. Az EFOP-3.6.1-16-2016-00014 pályázati projekt szakmai programjához illeszkedő (azon belül is műszaki-szakmai eredményhez köthető), jelentős ipari hátterű, ipari konzulenssel támogatott és eredeti, új megoldásokat fejlesztő, vagy alkalmazó szakdolgozatok, doktori értekezések írásának támogatása ösztöndíjjal. A támogatás feltétele, hogy a szakdolgozatba, vagy doktori értekezésbe:

 • legalább egy, fenti feltételeknek megfelelő témájú vállalati probléma beépítésre kerüljön (SZE_12)

vagy

 • fenti feltételeknek megfelelő, környezeti-társadalmi-gazdasági kihívás, probléma megértését és a feltárás mellett kezelését szolgáló témakörök vagy térségi társadalmi innovációs illetve fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdéskörök beépítésre kerüljenek (SZE_13)

Témavezető Dr. Rohács József (a tanszéken jelenleg ilyen jellegű szakdolgozati témákat kiíró és vezető oktatók: Dr. Veress Árpád, Bicsák György, Krémer Miklós)

Feladat: Szakdolgozatba, doktori értekezésbe 4.a) vagy 4.b) pontban jelzett probléma beépítése.

A 4.a) pontban jelzett feladat választásakor a probléma feldolgozási módjának meg kell felelnie a tudományos közleményekre vonatkozó elvárásoknak is.

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók

Rendelkezésre álló ösztöndíjkeret: szakdolgozatírás 60 eFt/fő, diplomadolgozat készítése 100 eFt/fő – maximum 280 Eft.

 

 1. Részvétel képzési tanfolyamon és külföldi tanulmányúton

Témavezető: Gál István KJK VRHT

A képzési tanfolyam 12 óra: innovációs és technológia politikai ismeretek, szellemi tulajdon védelme, diszruptív technológiák fejlesztése, diszruptív technológiák azonosítása, értékelése kiválasztása a termékfejlesztésben, vállalkozási ismeretek témakörökben

A külföldi tanulmányút: kisrepülőgépek gyártása (Csehország), Airbusz gyártás megtekintése, Berlin Air Show meglátogatása (szakmai napon)

Feladat: részvétel a tanfolyamon és a tanulmányúton

Pályázói kör: BSc, MSc, PhD hallgatók, de előnyben részesülnek a KJK hallgatói és azon belül a repülőmérnöki és közlekedésmérnöki tanulmányokat folytatók

Elnyerhető támogatás:

 • ingyenes részvétel azaz az utazási, szállás és részvételi költségek biztosítása max 15 főnek, akik az 5. pontban jelzett képzési tanfolyamon is részt vettek,
 • további 15 főnek az utazási, szállás és részvételi költségekhez max 50 %-os hozzájárulás biztosítása (a hallgatók más keretből, alapítványi, hallgatói önkormányzat, stb., biztosíthatják a további költségeket, vagy saját költségükkel számolnak) – ezen hallgatóknak is részt kell venniük az 5. pontban jelzett képzési tanfolyamon
 • Igény esetén a szervező VRHT lehetőséget biztosít önköltséges részvételre (pl. más tanszékek, egyetemek, alapítványok, vagy a hallgatók által vállalt költségbiztosítás mellett).

 

Az ösztöndíj időtartama: tématerülettől függően 2018. április 1. – május30., vagy június 30. között

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A 2. témakör esetébe – ahol a munkacsoport is megengedett – csak azon hallgatónak kell jelentkezési lapot benyújtania, aki a munkacsoportot vezetni fogja, de a jelentkezés lap szöveges indoklásában be kell mutatni a munkacsoportot is.

A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyhez külön konzultációt biztosítanak a témavezetők. Az ajánlást nem kell papír alapon csatolni a pályázathoz, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

Egy hallgató a tématerületek közül többre is jelentkezhet, de pénzbeli ösztöndíj támogatást csak egy feladatért kaphat (pld. elnyerhet egyszerre a 2., 3. és 4. tématerületre ösztöndíjat, de nem nyerhet támogatást egyszerre az 1. és 2. tématerületre).

A pályázatokat 2018. március 23-án 16:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENELT formába – benyújtani Molnár Orsolya projektmenedzsernek az orsolya.molnar@mail.bme.hu címre. Az eredeti példányt 2018. március 30–án délután 14 óráig lehet leadni a BME KJK VRHT titkárságán J. épület 422, Frics Veronikánál.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. március 26-28 között értékeli. A bíráló bizottság – amelynek munkájában a témavezetők is részt vesznek – értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) és a KJK VRHT honlapján kap értesítést 2018. március 30-ig.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Dr. Varga István

dékán

Hallgatói pályázat Diszruptív technológiák területén