A Műegyetem legjelentősebb innovációs teljesítményeinek jutalmazását célzó elismerésre 2018. március 28-ig lehet jelentkezni.

pro progressioPro Progressio Alapítvány a magyarországi vállalatok adományai révén kiemelten támogatja a tehetséggondozást és az innovációs tevékenységet. A szervezet kuratóriuma 2011-ben, az intézmény vezetésével közösen alapította meg az évente egyszer kiadható, a Műegyetem legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére szolgáló díjat, amelyre a BME oktatói, kutatói vagy oktatói, kutatói csoportjai pályázhatnak.

A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel).

Jelentkezni olyan 2013-2017-ben született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás – lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént, gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül):

  • a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
  • a K+F tevékenység hasznosítása, alkalmazása révén elért gazdasági eredményekről.

Nyilatkozatok:

  • a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
  • a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.) valamennyi érintett beleegyezéséről, a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető, intézet igazgató) támogatásáról.

A pályázatok értékelésének szemponjai:

  • újszerűség, kreativitás (40%),
  • a hasznosítás során elért vagy a közeljövőben elérhető gazdasági eredmény és társadalmi haszon (60%).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

A pályázatot elektronikus formában kell eljuttatni mindkét megadott e-mail címre 1 pdf file-ban, valamint az alapítvány titkárságára 1 nyomtatott példányban.

Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, Galéria 203. szoba

E-mail: pro2@mail.bme.hu és ppai@mail.bme.hu

Telefon: 463 1595, 463 1258

A díjakról a felkért szakértői bizottság előzetes véleménye alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. A díjak átadását ünnepélyes keretek között tartják.

Meghirdették a 2017. évi BME – Pro Progressio innovációs díj pályázatát