A tantárgy elsődleges feladata a “Járműtechnika, közlekedés és logisztika” (JKL) kiemelt kutatási terület általános bemutatása, az alapvető fogalmak, módszerek és eljárások leírása. A tantárgy másodlagos feladata a tanszékek vezető oktatóinak és kutatási területeinek a bemutatása, az egyetemi képzésbe belépő hallgatók szakmai érdeklődésének az erősítése, a későbbi szakosodás elősegítése.

 

Előadások:

Mándoki Péter előadásainak összefoglaló jegyezete

Tóth János: Közlekedési igények jellemzői

Bóna Krisztián: A logisztika kialakulása, fogalma A logisztikai rendszerek és folyamatok

Bóna Krisztián: A vállalati logisztikai rendszerek, az ellátási lánc menedzsment

Szabó Bálint: Közúti járművek szerkezeti felépítése

Nyerges Ádám: A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői

Bohács Gábor: Korszerű logisztikai anyagáramlási rendszerek jellemzői. Anyagáramlási rendszerek szimulációs modellezése

Bokor József: UAV fejlesztések és kutatás

Bohács Gábor: A logisztika gépei I.: targoncák, vezető nélküli targoncák

Bohács Gábor: A logisztika gépei II: konténeres anyagmozgatás gépesítése

Mészáros Ferenc: Közlekedési rendszer fejlesztése. Igénybe vevő-üzemeltető-társadalom szemszögéből. Globális és lokális közlekedéspolitikai célkitűzések. Európai és magyar közlekedéspolitikák

Csiszár Csaba: Személyközlekedési információs rendszerek

Mándoki Péter: Mozgási folyamatok leírása, áramlati állapotok. Keresztmetszeti, időbeli jellemzők. Közúti áramlat tér-idő felületének ábrája. Teljes és redukált fékút. Mikroszkópikus szemlélet, makroszkópikus forgalmi állapot. Teljesítmény függvény. Fundamentális diagram

Bóna Krisztián: A csomagolás és az egységrakomány-képzés. Áruszállítási rendszerek osztályozása. Logisztikai hálózatok. Logisztikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltató központok.

Szirányi Tamás: A mozgó járműveken elhelyezett kamerák feladatai, lehetőségei és ezek megvalósítási kérdései

Szirányi Tamás: Biometrika I. és Biometrika II.

Bóna Krisztián: A raktározási rendszerek feladatai, főbb csoportjaik jellemzése. Raktárak felépítése, raktári folyamatok. Tárolási módok. Raktári anyagmozgató rendszerek. Komissiózó rendszerek. A raktározás fejlődési irányai. 

Szalay Zsolt: A közúti járművek elektoromos rendszerei, kommunikációs hálózatai

Szalay Zsolt: Autonóm, önvezető járművek

Varga István: Közúti forgalomirányítás

Gáti Balázs: Távolból irányított légi rendszerek

Veress Árpád: Áramlástan, a propulzió elve 

Rohács Dániel: Air Traffic Control (ATC): a légiforgalmi irányítás alapjai

Gáspár Péter: Közlekedés és járműirányítás (elmaradt előadás, a ZH-n nem lesz kérdés belőle)

Sághi Balázs: Kockázat, biztonság, biztonságkritikus rendszerek

Takács János: Anyagtudomány-technológia, járműgyártás

Simongáti Győző: Hajók, hajózás

Melegh Gábor: A szakértő szerepe

Bóna Krisztián: A logisztikai informatika

Béda Péter: Műholdak mozgása, égi dinamika

 

Tantárgyi adatlap letöltése
 

Tantárgyi követelmények letöltése (frissítve)
 

Féléves ütemterv letöltése