A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem pályázatot nyert el „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00002 projekt keretében

A projekt keretében jelenleg 27 témakörben hirdetünk ösztöndíjat (2. számú melléklet)

Célkitűzés: A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése az autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

A pályázatokat 2018. január 15-én 16:00 óráig kell e-mailen – aláírva, SZKENELT formában – benyújtani Molnár Orsolya projektmenedzsernek az orsolya.molnar@mail.bme.hu címre. Az eredeti példányt vagy postai úton, vagy személyesen el kell juttatni Koplányiné Bosánszki Judit titkárnőnek, BME KJK J épület 5. emelet 505. (titkárság) legkésőbb 2018. január 31.

Az e-mailben történő benyújtási határidőt meghosszabbítottuk 2018. január 31-ig!

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2018. február 1. napjától 3-6 hónap terjedelemben (az ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft/hó – 200.000 Ft/hó  

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázati felhívásban szereplő ösztöndíjak témától függően a BME budapesti és zalaegerszegi telephelyein teljesíthetőek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények konferenciákon, publikációban történő közzététele.

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. január 19-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a Közlekedési és Járműmérnöki Kar (KJK) honlapján kap értesítést 2018. január 26-ig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: KJK honlap