Tárgy neve Üzemi szállítási rendszerek
Tárgy angol neve Transportation Systems of Production Tárgy rövid neve Üzemi száll. rendsz.
Tárgy kód KOEAA117 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismerteti a hallgatókat az üzemi szállítási rendszerek által mozgatott anyagok jellemző tulajdonságaival. Részletesen tárgyalja a továbbító gépi berendezések különleges elemeit (acélsodronykötél, lánc, heveder). Az üzemi szállítás gépeinek felépítése, a méretezési és kiválasztási szempontok ismertetése (gördülőelemek, fékek, mozgatóművek). A tantárgy bemutatja a gépek műszaki megoldásait, üzemi paramétereit, kezelési, karbantartási kérdéseit, az üzemi szállítási rendszerek kialakítási módját.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Az üzemi szállítási rendszerek alapfeladata. A üzemi szállítás gépeinek története, a logisztika szerepe az üzemen belüli anyagmozgatásban. Az üzemi szállítási rendszerek gépeinek csoportosítása. Szakaszos üzemű és folyamatos üzemű anyagmozgató gépek üzemeltetési sajátosságai.

Az üzemi szállító berendezések munkaciklusai, energetikai jellemzői. A szakaszos anyagmozgatás rendszereivel és gépi berendezéseivel szemben támasztott követelmények. Terhelési kollektiva, üzemi csoportszám. A mozgatott anyag tulajdonságai: Darabáruk és ömlesztett anyagok. Hajlékony vonóelemek: Kötél, lánc, heveder szerkezeti kialakítása, kiválasztásuk szempontjai. Hajlékony vonóelemek üzemi sajátosságai, kezelésük, karbantartásuk. Teherfelvevő eszközök kialakítása, felépítése, kiválasztási szempontjaik. Gördülést lehetővé tevő szerkezetek: Kerekek, görgők, sínek felépítése, üzemeltetési sajátosságai, méretezésük. Fék szerkezetek feladata, kialakítása, csoportosítása. Különleges fék- és rögzítő szerkezetek kialakítása és méretezése. A mozgatóművek (emelőmű, haladómű, forgatómű, segédhajtások) kialakítása, terhelései. A szállítási rendszerek vezérlése. Jellemző gépek és üzemi szállítási rendszerek bemutatása. A megbízhatóságelmélet alapjai. A szállítási rendszerek vállalaton belüli üzemeltetésének jogi keretei (felelősség, biztonságtechnikai előírások, szabványok).

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárhelyi dolgozatban számolnak be a hallgatók az évközben elvégzett munkáról. A félévközi jegyet a két zárthelyi átlagából képezzük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Greschik, Gy.: Anyagmozgatógépek (Tankönyvkiadó Budapest, 1981)