Tárgy neve Közlekedési pályák
Tárgy angol neve Transportation Paths Tárgy rövid neve Közl. pályák
Tárgy kód KOEAA118 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Gyimesi András
OktatókDr. Gyimesi András
Kötelező
előtanulmány
Közlekedési rendszerek (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Közúti pályák (6. félév) ,
Vasúti pályák (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatókkal megismertetni a közlekedési pályákkal és létesítményeikkel kapcsolatos alapfogalmakat, a pályák tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére és fenntartási munkáira vonatkozó előírásokat és követelmény rendszert, bemutatva a közúti és vasúti pályák kialakításának változatait, fejlesztési tendenciáit és technológiai folyamatát.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A pálya szerepe a közlekedési rendszerben, közlekedéspolitikai tényezők. A közlekedési rendszer és a környezet kölcsönhatása. Közlekedési pályák rendszerezése, alaptípusai, és fejlesztési tendenciái. Közlekedési pályák tervezésének általános szempontjai (forgalmi igények, vonalvezetés, forgalmi csomópontok, úthálózati kapcsolatok). A közlekedési pályákhoz kapcsolódó hidak, műtárgyak. Az alépítmény kialakítása, talajfizikai és talajmechanikai jellemzők, földművek teherbírása. Földművek készítésének technológiai folyamata, földmunkagépek alaptípusai. A közúti és a vasúti felépítmény szerkezete, alapanyagai, megoldási változatai és építési technológiái. A közlekedési pályák üzemeltelésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos forgalombiztonsági követelmények. A közlekedési utakkal kapcsolatos környezetvédelmi előírások, szervezetek és intézményrendszer.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárhelyi érdemjegyének felfelé kerekített átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Rácz K.: Közlekedési pályák, Tanszéki segédlet
  • Kása L.- Rácz K.: Közlekedéstan II/B, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 75010
  • A témával kapcsolatos szabványok és útügyi műszaki előírások.