Tárgy neve Járművek és mobil gépek II.
Tárgy angol neve Vehicles and Mobile Machines II. Tárgy rövid neve Jarm-mobg-2
Tárgy kód KOEAA151 Kredit 3 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
OktatókDr. Gyimesi András
Kötelező
előtanulmány
Járművek és mobil gépek I. (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Gépjárművek erőátvitele I. (4. félév) ,
Földmunkagépek (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag19 (47) óra Házi feladat7 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókat az építési folyamatok gépesítését szolgáló technológiai- és kiszolgáló gépek, illetve az ipari anyagmozgatási folyamatokat megvalósító gépi berendezések, szerkezeti felépítésével, működési elvükkel, üzemtani jellemzőivel és üzemeltetési kérdéseivel. A tantárgy további célja a hallgatók szakmai orientációja a későbbi szakosodás elősegítésére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A földmunkagépek jellegzetes típusai; gumikerekes-, lánctalpas- és ponton kivitelű markológépek, homlokrakodógépek, dózerek, lánctalpas rakodógépek, dömperek (billencsek), köteles kotrógépek, szkréperek és teleszkópos rakodógépek. A berendezések működési elve, üzemtani jellemzői, hajtástechnikai rendszerei, üzemeltetési kérdései, alkalmazási területük és jellegzetes munkaeszközeik, biztonsági és automatizálási kérdései. Útépítőgépek; beton és aszfalt terítőgépek (finisherek), aszfalt bedolgozógépek, felépítése, működési elve és üzemtani jellemzői. Betontechnológia berendezései; mixerautók, betonkeverő berendezések, betonszivattyú felépítményes mobilgépek felépítése, működési elve és üzemtani jellemzői. Építőipari toronydaruk; mobil és fix telepítésű toronydaruk felépítése, működési elve és üzemtani jellemzői. Az ipari anyagmozgatási folyamatokat megvalósító gépi berendezések. Az anyagmozgató gépek csoportosítása, felosztása. Daruk típusai, felépítése, működési elve és üzemtani jellemzői. Emelővillás targoncák szerkezeti kialakítása és üzemtani jellemzői. Vezetőnélküli targoncák felépítése és üzemtani jellemzői és nyomvezetési technikái. Raktári felrakógépek szerkezeti felépítése, üzemtani és jellemzői.
Gyakorlat
Számítási feladatok végzése az előadásokon elhangzottakkal kapcsolatban.
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlatokkal kapcsolatos számítás feladat megoldása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Mindkét zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. (Pótlási, ill. javítási lehetőség 1 alkalommal.) A házi feladat megfelelő szintű beadása. A félévközi jegy a zárthelyik és a feladat eredménye alapján kerül megállapításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kiadott elektronikus jegyzetek.