Tárgy neve Logisztikai rendszerek irányítás és automatizálás technikája I.
Tárgy angol neve Control and Automation Techniques of Logistic Systems I. Tárgy rövid neve Logr. ir. aut. I.
Tárgy kód KOEAA320 Kredit 4 Tanterv k0 k1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás0 (0) gyakorlat2 (10) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Pápai Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Elektrotechnika - elektronika II. (4. félév) Ajánlott előtanulmány:
Logisztika gépei és eszközei I. (5. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag28 (63) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés6 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy megismerteti a hallgatókat az automatizált anyagmozgató rendszerekben alkalmazott információ feldolgozó-, információ továbbító rendszerekkel, az anyagmozgatási folyamatok különböző fázisaiban az áramló anyagok identifikációjának módszereivel és eszközeivel, ezen információk fizikai realizálásának megvalósításával, a teljes anyagáramlási és logisztikai folyamat megvalósítására, szem előtt tartva az alkalmazás igényét. Olyan szintű ismeretek nyújtása, amelyek az elméleti jellegű, MSc. képzést megalapozzák.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Anyagmozgató-rendszerek automatizálási szintjei és feltételrendszere. Anyagmozgató rendszerekben alkalmazott érzékelők (szenzorok) jellemzői és alkalmazástechnikai kérdései. Anyagmozgató rendszerekben alkalmazott mozgásvégrehajtó elemek és beavatkozó szervek, elemek (aktorok) általános jellemzői és irányítási kérdései. Automatizált munka- és mozgásciklusok megvalósításának elvei, algoritmikus leírási módjai. PLC felépítése, funkcionális egységei, memóriaterületek jellemzői, címzések. A PLC rendszerek programozásának elvei. OMRON CQM1 PLC-k számítógépes programozásának alapjai SYSWIN és CX Programmer szoftverrel. Syswin és CX Programer utasítások értelmezése és alkalmazási példái. A program szerkesztésének elve, létradiagram. Szubrutin szerkesztés elve és alkalmazási példái. Fa ID System eszközrendszere. Identifikációs adatstruktúrák és programozása SYSWIN és CX Programmer szoftver segítségével. OMRON typ. PLC-k programozási rendszerének összehasonlítása.
Gyakorlat
PLC programozáshoz szükséges PC-s programozó rendszer használata. Bevezető a PLC-k programozásába (OMRON CQM1 PLC és CX-Programmer szoftver). PLC programozási mintapéldák. PLC program írása a tanszéki laboratórium automatizálási mintarendszerének egyik elemére.
Labor
Érzékelők, beavatkozó szervek és végrehajtó szervek bemutatói a tanszéki laboratóriumban kiépített automatizált mintarendszereken.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 4 önállóan megoldandó programozási feladat. Programdokumentáció egyéni ki-dolgozású elkészítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Az aláírás feltétele a félévközi feladatok leadása. A tantárgyból írásbeli- és szóbeli vizsgát tartunk. Az osztályzat kialakítása: (3 * a szóbeli vizsga eredménye + 4 * az írásbeli vizsga eredménye + 3 * a házi feladatok osztályzatának átlaga) / 10
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kulcsár B.: Anyagmozgatás irányítás- és automatizálás-technikája, Jegyzet.
  • Pápai F.: Anyagmozgatás irányítás- és automatizálás-technikája. Gyakorlatok, Tanszéki se-gédlet.