Tárgy neve Logisztikai hálózatok
Tárgy angol neve Logistic networks Tárgy rövid neve Log.háló.
Tárgy kód KOEAA609 Kredit 3 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (14) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
Kötelező
előtanulmány
Bevezetés a logisztikába (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Szállítási logisztika (4. félév) ,
Intelligens gépek (4. félév) ,
Folyamatmodellezés és szimuláció (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra28 (14) óra Írásos tananyag32 (46) óra Házi feladat10 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a logisztikai hálózatokkal, azok elemeivel és az egymáshoz kapcsolás feltételeivel. A tárgy extra- és intralogisztikai hálózatokkal egyaránt foglalkozik.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A logisztikai hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmak. A hálózat fogalma, megjelenési formái, osztályozása. A hálózat értelmezése a logisztikában, extra- és intralogisztikai hálózatok.

A hálózati topológia matematikai leképezésére használt technikák. Mátrixok és gráfok.

Logisztikai jellegű példák bemutatása. Logisztikai hálózatok teljesítménye. Logisztikai hálózatok funkcionális egységekre bontása. A logisztikai költségek megjelenési formái a logisztikai hálózatban. Extralogisztikai hálózatok megjelenési formái. Gateway-koncepció.

Logisztikai csomópontok, átrakóhelyek, logisztikai központok. Pálya és úthálózati elemek.

Centralizált és decentralizált hálózati struktúrák. Centralizált és decentralizált extralogisztikai hálózatok összehasonlításával kapcsolatos kisfeladat bemutatása. Tipikus hálózatoptimalizálási problémák az extralogisztikai hálózatokban. Hálózatok funkcionális elemekre bontása, alkalmazás intralogisztikai rendszerekben. Intralogisztikai hálózatok teljesítményének meghatározása. Mintapélda kidolgozása logisztikai hálózatok teljesítményének meghatározására- Jellegzetes intralogisztikai rendszerek leírása hálózati elemekkel (elmélet és példák).

Egyéni hallgatói feladat
A félév során 2 kiadott házi feladat logisztikai hálózatók területeiről.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során 2 zárthelyi dolgozat írására kerül sor, amely egy-egy alkalommal javítható ill. pótolható. Az érdemjegy a ZH-k és a feladatok jegyeiből alakul ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kiadott elektronikus jegyzetek .