Tárgy neve Logisztikai adatbázis rendszerek
Tárgy angol neve Database Systems in Logistics Tárgy rövid neve Log.adatb.
Tárgy kód KOEAA610 Kredit 3 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Tokodi Jenő
Kötelező
előtanulmány
Infokommunikáció II. (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Logisztikai információs rendszerek I. (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag5 (33) óra Házi feladat21 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A nagy logisztikai rendszerek felépítésének, adatbázis igényeinek és a műszaki adatkezelés rendszereinek megismertetése a hallgatókkal. Gyakorlatot szereznek a személyi számítógépeken működő táblázat- és adatbázis kezelők használatából.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Adatbázis kezelés alapfogalmai. Adatmodellezés, relációs adatmodell. A normalizálás fogalma és műveletei. Adatbázis modellek. Műveletek relációs adatbázisokban. Az SQL fogalma, utasítás készlete, műveletei. Az adatbázisok fajtái. Listakészítés. A logisztikai folyamat operatív irányításának adatbázisai. A logisztikai fejlesztések adatbázisai. Az informatikai rendszerek kialakítása. Rendszermodellezés. Rendszerszervezés – alapfogalmak. Az informatikai rendszerek szabályozási modellje, felépítése. A logisztikai információs rendszer működése.
Gyakorlat
Gyakorló feladatok megoldása SQL-ben. Lekérdezések megszerkesztése, futtatása, elemzése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A vizsga két részből áll: Az első részben két elméleti kérdést kell megválaszolni. A másik rész feladatmegoldó jellegű, egy összetett példa megoldását és a kiegészítő kérdésekre adott választ értékeli az oktató.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Jeffrey D. Ullmann - Jennifer Widom: Adatbázis-rendszerek. Alapvetés. Panem Könyvkiadó. 1998.
  • Frank Jenő: Az SQL adatbázisnyelv. Segédjegyzet. BME. 2001.
  • MS Excel Help.MS Access Help.