Tárgy neve Anyagmozgató gépek és eszközök I.
Tárgy angol neve Material Handling Machines & Equipment I. Tárgy rövid neve AMO 1
Tárgy kód KOEAA616 Kredit 5 Tanterv l1
Óraszám (levelező)3 (13) előadás2 (8) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
Kötelező
előtanulmány
Mechanika I. - Statika (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Raktározási folyamatok és raktártechnikai berendezések (6. félév) ,
Átrakóberendezések (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 150 óra
Kontakt óra70 (21) óra Írásos tananyag34 (83) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés30 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókat a szakaszos anyagmozgatás gépi berendezéseivel és géprendszereivel, az emelővillás és indukciós targoncás, valamint a függő sínpályás anyagmozgató berendezések egységeivel, rendszereivel és automatizálásával, állványkiszolgáló felrakógépek felépítésével. Olyan szintű ismeretek nyújtása, amelyek az elméleti jellegű, géptervezési témákban folyó MSc képzést is megalapozzák.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Villamos emelődobok. Futódaruk, függődaruk felépítése és üzemtani jellemzői, KBK rendszer. Daruk létesítésének biztonsági előírása. Daruk üzembehelyezési vizsgálta. Daruk automatizálási feladatai, rendszertechnikai kérdések. Emelővillás targoncák szerkezeti kialakítása és üzemeltetési jellemzői. Emelővillás targoncák jellegzetes konstrukciós kérdései, biztonságtechnikai kérdések. Emelővillás targoncák stabilitási és kormányzási kérdései. Vezető nélküli targoncák nyomvezetési kérdései. Indukciós targoncák felépítése, szerkezeti egységei, kormányzási kérdései, manipulációs berendezései és anyagátadási segédberendezései. Kommunikáció indukciós targoncákkal. Indukciós targoncák irányítási rendszerei. Raktári felrakógépek üzemeltetése és automatizálási kérdései. Gépek szerkezeti felépítése, kinematikai jellemzők, munkaciklusok, méretezési kérdések. Raktári felrakógépek automatizálása. Egyéb raktári berendezések. Függősínpályás anyagmozgató rendszerek nyomvonal kialakítása. Függősínpályás anyagmozgató rendszerek konstrukciós kérdései, váltók, áttolók, felvonók. Függősínpályás anyagmozgató rendszerek automatizálása. Egységrakomány-képző berendezésekkel szemben támasztott követelmények és tervezési kérdései. Munkahelyi anyagkezelés berendezései, egységrakomány áttoló berendezések, palettacserélők. Emelőasztalok tervezési kérdései, mechanikai és hidraulikai méretezése, biztonsági kérdései.
Gyakorlat
A tanult gépekhez tartozó számítási példák végzése
Egyéni hallgatói feladat
A tanult gépekhez tartozó kiadott számítási feladat.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárhelyi dolgozatban számolnak be a hallgatók az évközben elvégzett munkáról. A félévközi jegy a két zárthelyi és a feladatra kapott osztályzatok átlagából képzett jegy.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kulcsár B.: Logisztikai gépek és berendezések. Elektronikus jegyzet.Greschik, Gy.: Anyagmozgatógépek (Tankönyvkiadó Budapest, 1981)