Tárgy neve Minőségügy a közlekedésben
Tárgy angol neve Quality Management in Transportation Tárgy rövid neve Min. ügy közlek.
Tárgy kód KOGJA113 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Stukovszky Zsolt
OktatókDr.Stukovszky Zsolt
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A minőségügyi alapismeretek, ezen belül a fontosabb elsősorban vevőorientált minőségügyi rendszerek, módszerek, eszközök és eljárások megismertetése és az alkalmazásukhoz alapvető ismeretek elsajátítása, különös tekintettel a hatékony, gazdaságos és versenyképes tevékenységhez nélkülözhetetlen minőségszemlélet kialakítására és a társadalmi hatásokra.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A "Minőségügy a közlekedésben" témakörei: a minőségbiztosítás szükségessége; a minőségügyi rendszerek fejlődése és sajátosságaik a nagy gazdasági régiókban; szabványokon alapuló minőségügyi rendszerek és szerepük; minőségi (üzleti kiválóság) díjak és szerepük; az európai Unió minőségpolitikája; nemzeti minőségpolitika, a minőségügy jogi keretei; a minőséggel kapcsolatos fogalmak, a megfelelőség, megfelelőség-biztosítás; a minőségi szintek és megvalósításuk fejlődése; a minőség létrehozása; a minőség ellenőrzése; a minőségügy gazdasági vonatkozásai, a létrehozás szervezeti keretei; ISO 9000; 2000-es szabványcsalád; ágazati minőségügyi szabványok, a QS 9000-es és az ISO TS16949-es szabványok; környezet irányítási rendszer; folyamatintegrált minőségrendszer, TQM; a termékek és szolgáltatások megítélése; a szolgáltatások minőségügyi jellegzetességei; a minőségügyi rendszerek kialakítása iránti igények; a szolgáltatás minőségügyi rendszere; az ISO 9000-es szabványkövetelmények; TQM és önellenőrzés; team-kultúra; projekt-kultúra folyamatos javítás; PDCA elv; probléma megoldás és technikái; minőségfunkciók elemzése (QFD) hibamód és hatáselemzés (FMEA); bench-marketing, simultaneous engineering.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy tesztet és egy zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, az osztályzat pedig a teszt és a zárthelyi osztályzatának átlagértéke.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Stukovszky Zs.: Minőségügy a közlekedésben, Tanszéki segédlet