Tárgy neve Járműrendszerek
Tárgy angol neve Vehicle Systems Tárgy rövid neve Járműrendszerek
Tárgy kód KOGJA115 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Kádár Lehel
OktatókKádár Lehel, Dr. Gáti Balázs, Molnárfi Zoltán
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév) ,
Járműdinamika (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókkal a közúti-, vasúti-, vízi- és légi közlekedés járműveit, azok jellemző típusait, az egyes járműfajták szerkezeti felépítését, jellemző rendszereit, bemutatni az egyes rendszerek általános feladatait, jellemző paramétereit, a korszerű megoldások szerkezetét, és működési folyamatait. Rámutatni az általánosítható műszaki jellemzőkre és az egyedi tulajdonságokra. Rámutatni a műszaki fejlődés várható trendjére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A járművek szerepe a közlekedésben és szállításban, a járművek csoportosítása, osztályozása. A vasúti pálya-jármű rendszer tulajdonságai. A vasúti járművek felépítése, futómű, hordmű, hajtás és fékrendszerek.

A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok, szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői.

Járművek mechanikus erőátvitelének fő egységei, tengelykapcsoló, sebességváltó, kardántengely, tengelyhajtómű.

Közúti járművek fajtái, erőátviteli rendszerei, differenciálmű kialakítások. A közúti járművek fékrendszerei, kormányrendszerei, futómű kialakításai.

A légi járművek működésének alapjai, az aerodinamikai felhajtóerő és ellenálláserő. A propulzió elve, dugattyús motorok, gázturbinák. A repülés mechanikája, vízszintes repülés, siklás, emelkedés, felvétel, forduló. A repülőgép felépítése és üzeme.

Vízi járművek csoportosítása. A hajók geometriája, hidrosztatikai jellemzői. Statikus felhajtóerő, úszás, stabilitás. Hajók hajtása és ellenállása.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során a hallgatók három zárthelyi dolgozatot írnak az egyes járműtípusokkal összefüggő témakörökből. A zárthelyi dolgozatok elméleti kérdésekből és számítási feladatokból tevődnek össze. A zárthelyik dolgozatok pótlása az érvényes TVSZ szerint történik. Mindhárom dolgozatnak eredményesnek kell lennie. A félévközi jegyet az eredményes dolgozatok érdemjegyeinek átlaga adja.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A közreműködő tanszékek által kiadott előadásvázlatok.