Tárgy neve Minőségügy a járműtechnikában
Tárgy angol neve Quality Management in Vehicle Technique Tárgy rövid neve Min.ügy.j.
Tárgy kód KOGJA154 Kredit 2 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Stukovszky Zsolt
OktatókDr.Stukovszky Zsolt
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Minőségügyi rendszerek (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A minőségügyi alapismeretek, ezen belül a jogi és gazdasági környezet, a vevőorientált minőségirányítási rendszerek, a fontosabb módszerek, eszközök és eljárások megismertetése és az alkalmazásukhoz alapvető ismeretek elsajátítása, különös tekintettel a hatékony, gazdaságos és versenyképes tevékenységhez nélkülözhetetlen minőségszemlélet kialakítására és a társadalmi hatásokra.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A „Minőségügy a járműtechnikában” témakörei: a minőségügy tárgya, jelentősége, fontossága; a minőségügyi rendszerek fejlődése és sajátosságaik a nagy gazdasági régiókban; szabványokon alapuló minőségirányítási rendszerek és szerepük; minőségi (üzleti kiválóság) díjak és szerepük; a minőségügy jogi keretei, a minőségügy szabályozói; tanúsítás, auditálás; a minőségügy gazdasági vonatkozásai; a „jobb minőséget olcsóbban” filozófia megvalósítása; a minőséggel kapcsolatos fogalmak, a megfelelőség, megfelelőségbiztosítás, a minőségi jellemzőkkel szembeni elvárások, a minőségi szintek, a minőség létrehozása és alakításának fő fázisai, a minőség forrásai, a minőség ellenőrzése, a létrehozás szervezeti keretei; ISO 9000-es szabványcsalád, ágazati minőségirányítási szabványok, a QS 9000-es és az ISO TS16949-es szabványok, környezetirányítási rendszer, integrált minőségirányítási rendszerek, folyamatintegrált minőségirányítási rendszer, minőségi díjak, TQM; önellenőrzés, team-kultúra, projekt-kultúra, projekt menedzsment, folyamatos javítás, PDCA elv, probléma megoldás és technikái.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy tesztet és egy zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, az osztályzat pedig a zárthelyik osztályzatának átlagértéke.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr Stukovszky Zs. : Minőségügy a járműtechnikában, Tanszéki segédlet