Tárgy neve Minőségügy a logisztikában
Tárgy angol neve Quality Management in Logistics Tárgy rövid neve Min.ügy.log.
Tárgy kód KOGJA611 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Stukovszky Zsolt
OktatókDr.Stukovszky Zsolt
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A minőségügyi alapismeretek, ezen belül a fontosabb elsősorban vevőorientált minőségügyi rendszerek, módszerek, eszközök és eljárások megismertetése és az alkalmazásukhoz alapvető ismeretek elsajátítása, különös tekintettel a gazdaságos és versenyképes tevékenységhez nélkülözhetetlen minőségszemlélet kialakítására és a társadalmi hatásokra.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A versenyképességet befolyásoló fontosabb tényezők.

A minőségügy tárgya, célja, jelentősége és fontossága. A minőségirányítási rendszer fontosabb fogalmai.

A minőségügy fejlődése, sajátosságai és összefüggése társadalmi kultúrával a nagy gazdasági régiókban.

A szabványokon alapuló minőségirányítási rendszerek és szerepük.

Integrált ill. önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszerek, minőségi díjak, TQM.

Folyamatos fejlesztés, PDCA elv, dolgozói motivációs rendszer.

Minőségügyi szabályozók, az Európai Unió minőségügyi szabályozói. Nemzeti minőségügyi szabályzók.

A minőségügy jogi keretei, termékfelelősség, termékfelelősségi törvény, termék és rendszer tanúsítás.

A minőségügy gazdasági vonatkozásai. Jobb minőséget olcsóbban. A minőségköltségek irányítása.

Az ISO 9000-es szabványcsalád és alkalmazása. Dokumentálás, auditálás, tanúsítás.

Folyamatintegrált minőségirányítási rendszerek. Dokumentálás, auditálás, tanúsítás.

Az innováció és a minőségirányítás vállalati rendszere. Minőségtechnikák, Pareto elemzés, ok-okozati elemzés, simultaneous engineering, QFD, FMEA

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy tesztet és egy zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a teszt és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr Stukovszky Zs. : Minőségügy a járműtechnikában, Tanszéki segédlet