Tárgy neve Jármű- és hajtáselemek II.j
Tárgy angol neve Vehicle and Drive Elements II.j Tárgy rövid neve Járműelemek II.j
Tárgy kód KOJHA157 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Lovas László
OktatókDevecz János, Eleőd András, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Sváb János
Kötelező
előtanulmány
Jármű- és hajtáselemek I.j (3. félév) Ajánlott előtanulmány:
Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű- és hajtáselemek III. (5. félév) ,
Reülőgépek szerkezete (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag19 (54) óra Házi feladat15 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Jármű- és hajtáselemek I.j, II.j és III. tárgyak ismertetik a korszerű járművek és azok részegységeinek többségében előforduló, az anyag, energia és információ áramlását, azok megváltoztatását realizáló szerkezetek és szerkezeti elemek fő csoportjait, működési alapelveit, kialakítási elveit és szempontjait, valamint méretezésük alapjait. Bemutatásra kerülnek a leggyakrabban előforduló szerkezeti megoldások, azok speciális tulajdonságai, a kialakítás és a gyártástechnológia kölcsönhatása. A gyakorlati feladatok célja az elméleti anyag alkalmazásának gyakorlásán felül, a kreatív tervezői szemlélet és készségek alapjainak kifejlesztése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Gördülő ágyazások. Gördülőcsapágy típusok. Csapágyazások kialakításának szempontjai, csapágyak kiválasztása, beépítése, szerelése. Elasztohidrodinamikai kenéselmélet elvi alapjai. Nyugvó és forgó elemek tömítései. Hajtóművek feladata, szerepe, fajtái, különös tekintettel a jármű és mobil gépek hajtásrendszereire. Mechanikus hajtások osztályozása, alakzáró és erőzáró hajtások. Vonóelemes hajtások működésének fizikai alapjai, paraméterei, erőhatások, nyomatékok. Ékszíj-, fogazott szíj- és lánchajtások, variátorok. Fogaskerék hajtópárok típusai, fő jellemzői és paraméterei. A homokinetikus hajtás alaptétele, konjugált profilpárok. Az evolvens fogazat alaptulajdonságai és jellemzői: fogazási rendszerek. Fogaskerekek anyagai, gyártásának alapjai. Belső fogazat, kúpkerék hajtások. Erőhatások és nyomatékok. Fogazatok tönkremeneteli módjai, a fogaskerekek méretezésének alapelvei. Fogaskerekes szerkezetek, homlok-, kúpkerekes és bolygóműves rendszerek. A csigahajtás alapjai. Fogazat hibák és a működési jellemzők kapcsolata. Fogaskerekek méréstechnikájának alapjai.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
Egy önálló házi feladat, hajtások kialakításának és katalógusok (elemtárak, adatbázisok) használatának gyakorlására, számításokkal és a szükséges dokumentáció elkészítésével.

Kétórás gyakorlati órán elkészítendő egyéni "kisfeladat"-ok.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Mind a zh-k, mind a házi feladat értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a zh-k és a házi feladat részpontszáma az elérhető összpontszám legalább 40%-a legyen.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Devecz János (szerk.): Jármű-és hajtáselemek II. Elektronikus jegyzet, Typotex kiadó.
  • Szendrő Péter (szerk.): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, 2007.
  • Veér Lajos-Cseke József: Gyakorló feladatok. Tanszéki segédlet.
  • Zsáry Árpád: Gépelemek II. Tankönyvkiadó 2003. 744524