Tárgy neve Jármű- és hajtáselemek III.
Tárgy angol neve Vehicle and Drive Elements III. Tárgy rövid neve Járműelemek III.
Tárgy kód KOJHA158 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Lovas László
OktatókDevecz János, Eleőd András, Ficzere Péter, Lovas László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Sváb János
Kötelező
előtanulmány
Jármű- és hajtáselemek II.j (4. félév) Ajánlott előtanulmány:
Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. (4. félév)
Kötelező
ráépülés
Járműtervezés és vizsgálat alapjai (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag5 (40) óra Házi feladat29 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Jármű- és hajtáselemek I.j, II.j és III. tárgyak ismertetik a korszerű járművek és azok részegységeinek többségében előforduló, az anyag, energia és információ áramlását, azok megváltoztatását realizáló szerkezetek és szerkezeti elemek fő csoportjait, működési alapelveit, kialakítási elveit és szempontjait, valamint méretezésük alapjait. Bemutatásra kerülnek a leggyakrabban előforduló szerkezeti megoldások, azok speciális tulajdonságai, a kialakítás és a gyártástechnológia kölcsönhatása. A gyakorlati feladatok célja az elméleti anyag alkalmazásának gyakorlásán felül, a kreatív tervezői szemlélet és készségek alapjainak kifejlesztése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Különleges mechanikus hajtóművek, hullámhajtóművek, ciklohajtóművek. Forgattyús hajtóművek feladata, elemei, kinematikai és dinamikai elemzése. A lendkerék szerepe és méretezése. Szerkezeti kialakítások. Csővezetékek, csőszerelvények, méretezési alapelvek és szerkezeti kialakítások. Csőkötések és tömítések. Biztonsági elemek. Tartályok méretezése és szerkezeti kialakításai. Hidraulikus hajtáselemek és hajtóművek. Hidrodinamikus erőátvitel, energia átalakító szerkezetek, munkahengerek, hidromotorok. Kenőanyag típusok, kenőanyag kompozíciók, kenőanyag adalékok. Kenőanyagok kiválasztásának elvei és lehetőségei. Környezetvédelmi szempontok. Műanyag szerkezeti elemek kialakításának speciális szempontjai.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 1 db. csoportos (három fő) formában megoldandó tervezési feladat (különleges mechanikus hajtások vagy hidraulikus hajtások témaköréből), amelynek kapcsolódó alkatrészeit a csoportban résztvevő hallgatók egyénileg tervezik meg, de közösen dokumentálják.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. Mind a zh-k, mind a házi- és kisfeladatok értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a zh-k és a házi feladat részpontszáma az elérhető összpontszám legalább 40%-a legyen.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Devecz János (szerk.): Jármű-és hajtáselemek III. Elektronikus jegyzet, Typotex kiadó.
  • Szendrő Péter (szerk.): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, 2007.
  • Zsáry Árpád: Gépelemek II. Tankönyvkiadó 2003. 744524