Tárgy neve Járműelemek II.
Tárgy angol neve Vehicle Elements II. Tárgy rövid neve Járműelemek II.

Számonkérés: félévközi jegy

Kreditérték: 3

Tárgy kód KOJHA173 Kredit 3 Tanterv k1 k2 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Lovas László
OktatókCseke József, Ficzere Péter, Győri Márk, Nyitrai János, Török István
Kötelező
előtanulmány
Járműelemek I. (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Hajtáselemek (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag1 (29) óra Házi feladat25 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Járműelemek I. és II. tárgy ismerteti a korszerű járművek és azok részegységeinek többségében előforduló szerkezetek és szerkezeti elemek fő csoportjait, működésük fizikai alapjait, kialakítási elveit és szempontjait, valamint kiválasztási, ill. szilárdsági ellenőrzésük módszerét. Bemutatásra kerülnek a legelterjedtebb és leggyakrabban előforduló szerkezeti megoldások és speciális tulajdonságaik. A gyakorlati feladatok célja az elméleti anyag alkalmazásának gyakorlásán felül, a felhasználói és alkalmazástechnikai szemlélet alapjainak kifejlesztése. A tárgy a szakmai törzsanyag része.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A hajtóművek feladata, szerepe, fajtái, különös tekintettel a jármű és mobil gépek hajtásrendszereire. Mechanikus hajtások osztályozása, alakzáró és erőzáró hajtások. Vonóelemes hajtások működésének fizikai alapjai, paraméterei, erőhatások, nyomatékok. Ékszíj, bordás- és fogazott szíj hajtások, lánchajtások, variátorok. Fogaskerék hajtópárok típusai, fő jellemzői és paraméterei. Az evolvens fogazat alaptulajdonságai és jellemzői, fogazási rendszerek. Fogaskerekek anyagai, gyártásának alapjai. Belső fogazat, kúpkerék hajtások, csigahajtás. Fogazatok tönkremeneteli módjai, fogaskerekek szilárdsági ellenőrzésének alapelvei. Fogaskerekek méréstechnikájának alapjai. Fogaskerekes szerkezetek, homlok- és kúpkerekes, bolygóműves hajtások, csigahajtóművek. Különleges mechanikus hajtóművek. Forgattyús hajtóművek.
Gyakorlat
Önálló konstrukciós feladatok megoldása és gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
1 db. önálló házi feladat hajtások kialakításának, és katalógusok (elemtárak, adatbázisok) használatának gyakorlására, számításokkal és összeállítási rajzok készítésével. (Dokumentálás).

Gyakorlati órán egyéni "kisfeladat"-ok.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A zh-k, házi feladat, kisfeladatok értékelése pontozással történik. Az érdemjegy az elért átlag pontszám alapján kerül meghatározásra. Az elégséges megszerzésének feltétele az összpontszám, a zh-k és házi feladatok részpontszáma 40%-ának megszerzése.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Szendrő Péter (szerk.): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, 2007.
  • Veér Lajos-Cseke József: Gyakorló feladatok. Tanszéki segédlet
  • Zsáry Árpád: Szíjhajtások kiválasztása. Tanszéki segédlet
  • Zsáry Árpád: Gépelemek II. Tankönyvkiadó 2003. 744524