Tárgy neve Járműszerkezeti anyagok és technológiák I.
Tárgy angol neve Vehicle Materials and Technologies I. Tárgy rövid neve Járszerk. I.
Tárgy kód KOJJA160 Kredit 3 Tanterv j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Vehovszky Balázs
OktatókDr.Dömötör Ferenc, Dr.Markovits Tamás, Dr.Vehovszky Balázs, Dr.Weltsch Zoltán
Kötelező
előtanulmány
Anyagismeret (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. (4. félév) ,
Reülőgépek szerkezete (5. félév)
Ajánlott ráépülés:
Jármű- és hajtáselemek II.j (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag25 (53) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki szemléletű alapismereteket adni a járművek szerkezeti anyagairól, a járművek alkatrészeinek gyártási folyamatairól, többek között a képlékenyalakítás, a hegesztés, a felületi tulajdonságokat megváltoztató technológiákról, valamint ezek berendezésiről. A laboratóriumi gyakorlatok az elméleti ismeretek egészítik ki.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A járműszerkezeti anyagok (acélok, öntöttvasak, könnyű- és színesfémek, műanyagok) fajtái, tulajdonságai, valamint a tulajdonságaikat befolyásoló technológiák (hőkezelések, képlékenyalakítások, felületkezelési eljárások). A képlékenyalakítási technológiák: hideg- és melegalakítás, az egyes technológiai eljárások előnyei és hátrányai. Térfogat alakítások: zömítés, redukálás, hidegfolyatás. A technológiai paraméterek meghatározására számítási eljárások. Lemezalakítások: anyagszétválasztó műveletek (vágás, darabolás, kivágás, lyukasztás). Alakító műveletek: hajlítás, mélyhúzás. A technológiai paraméterek meghatározására számítási eljárások. A járműgyártásban használt hegesztési eljárások: kézi ívhegesztés, fedett ívű hegesztés, védőgázos hegesztési eljárások. Porkohászat, műanyagok jellemzői és feldolgozása, bevonatolás, ragasztástechnológia.
Labor
A laboratóriumi mérések kiegészítik és elmélyítik az előadások tananyagát:

Anyagválasztás: acélok, öntöttvasak és egyéb műszaki anyagok jellemzői, előnyei-hátrányai; Hegesztés: AFI, AWI, kézi ív-, tompa- és lánghegesztés működése, bemutatása; Lemezalakítás: szerszámkialakítások, technológiai jellemzők; Melegalakítás: a kovácsolás alapvető jellemzői, technológiái.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, és ennek alapján kapják meg a félévközi osztályzatot.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Balla, Bán, Dömötör, Kiss, Markovits, Vehovszky, Pál, Weltsch: Járműszerkezeti anyagok és technológiák I., Typotex, 2011., www.tankonyvtar.hu
 • Hegesztési kézikönyv. Főszerkesztő: Baránszky-Jób Imre
 • Hegesztések és rokon technológiák. Főszerkesztő: dr. Szunyogh László Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007
 • Németh Emil: Acélok és nemvasfémek hőkezelése a gyártástechnológiában
 • Óvári Antal (főszerkesztő): Vaskohászati kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
 • Szabadíts Ödön: Acélok, öntöttvasak. Szabványkiadó Főosztály Budapest, 2005
 • Szabadíts Ödön: Acélkalauz. Magyar Szabványügyi Testület Budapest, 2007
 • Szerkezetei anyagok technológiája I. Szerk.: dr. Győri József
 • Szerkezetei anyagok technológiája II. Szerk.: dr. Tóth Lajos
 • Szombatfalvy Árpád: A hőkezelés technológiája
 • Vaskohászati enciklopédia VIII/2, IX/2, XII/1. kötet egyes fejezetei.
 • Vaskohászati kézikönyv. Főszerkesztő: Óvári Antal
 • Verő-Káldor: Vasötvözetek fémtana