Tárgy neve Járműgyártás és javítás j
Tárgy angol neve Vehicle Manufacturing Tárgy rövid neve Jmgyart.
Tárgy kód KOJJA162 Kredit 5 Tanterv j1
Óraszám (levelező)3 (13) előadás1 (4) gyakorlat1 (4) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Takács János
OktatókDr.Takács János, Dr.Dömötör Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. (4. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs Ajánlott ráépülés:
Járműtervezés és vizsgálat alapjai (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 150 óra
Kontakt óra70 (21) óra Írásos tananyag39 (88) óra Házi feladat3 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés12 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A korszerű járműgyártási technológia sajátosságainak megismertetése, kapcsolatba hozása a minőséggel, termelékenységgel, gazdaságossággal, a jármű teljes életpályára. Ehhez kapcsolódva meg kell ismerni a jellegzetes járműalkatrészek (alkatrészek, fődarabok) jellegzetes felületeinek gyártási- és javítási technológiáit, valamint a meghibásodási lehetőségeit és azok javítását.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A gyártástechnológiák és a termelő tevékenység, a termékéletpálya. A technológiai eljárások kiválasztásának szempontjai. A járműgyártás minőségbiztosítása. Az anyagok és technológiák megválasztásának egymásra hatása. A pontosság és költség kapcsolata. A technológiai (MKGSI) rendszer elemei és kölcsönhatásai. A szerszámgépek felépítése, működése, anyagai és főbb jellemzői. Automatizálás és testre szabás járműgyártásban. Forgácsolási technológia tervezése, optimálása, korlát és célfüggvények. Művelettervezés, a gyártási dokumentáció. Előgyártmány választás, ráhagyások tervezése. Mérés (rendszeres-, véletlen hibák), illesztés, tűréstechnika, méretláncok. Hossz- és szögmérő- eszközök, mechanikai, optikai nagyítású, pneumatikus, villamos, digitális eszközök, 3D koordináta mérőgépek. Felületi topográfia és az érdesség mérése. Tömeges méretellenőrzés, idomszerek. Jellegzetes járműalkatrész geometriák gyártása: tengelyszerű, furatos, többtengelyű, gömb, sík, menetes, alakos, fogazott stb. alkatrészek típus-technológiái. Forgácsoló készülékek. A járműfenntartás, javítás alapfogalmai, rendszerei és stratégiái. Jellegzetes meghibásodások és javítási technológiák. Jellegzetes felületek javítási technológiái. Jellegzetes járműalkatrészek, fődarabok javítása.

Laboratoriumi mérések:

Gyakorlat: járműgyártási technológiák tervezési alapjai, művelet tervezés, meghibásodások; hibafelvétel; javítástechnológia kidolgozása,

Gyakorlat
Járműgyártási technológiák tervezési alapjai, művelet tervezés, meghibásodások; hibafelvétel; javítástechnológia kidolgozása.
Labor
Forgácsolás kísérőjelenségeinek mérése: hőmérséklet, forgácsalak, kopás, szerszámgeometria, mérőeszközök, mérési módszerek, CNC gépek programozásának alapjai.
Egyéni hallgatói feladat
Jellegzetes alkatrész művelet tervezés, meghibásodások; hibafelvétel; javítástechnológia kidolgozása,
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell írni, amely egy alkalommal javítható, ill. pótolható. A vizsgára jelentkezés feltétele: a laborok teljesítése, a feladat beadása és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A vizsga írásbeli-szóbeli.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Pál Zoltán, Szmejkál Attila, Takács János: Járműgyártás és -javítás, Typotex Kiadó, 2012., www.tankonyvtar.hu
  • Takács, Lettner: Gépgyártás és –javítás ábragyűjtemény,
  • Prohászka (szerk.): A technológia helyzete és jövője, MTA 2001,
  • Szilágyi: Gépipari hosszmérések, MK. 1982,
  • Karbantartási kézikönyv (Szerk.: Dr. Gaál Z., Dr. Sólyomvári K.), RAABE Tanácsadó és kiadó Kft. 2003.
  • Tanszéki oktatási segédlet