Tárgy neve Jármű-anyagtechnológia I.
Tárgy angol neve Technologies of Vehicle Materials I. Tárgy rövid neve Járműanyagtechn I.
Tárgy kód KOJJA174 Kredit 2 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)1 (4) előadás0 (0) gyakorlat1 (3) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Vehovszky Balázs
OktatókDr.Dömötör Ferenc, Dr.Markovits Tamás, Dr.Vehovszky Balázs, Dr.Weltsch Zoltán
Kötelező
előtanulmány
Anyagismeret (2. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű-anyagtechnológia II. (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag16 (37) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki szemléletű alapismereteket adni a járművek szerkezeti anyagairól, a járművek alkatrészeinek gyártási folyamatairól, többek között a képlékenyalakítás, a hegesztés, a felületi tulajdonságokat megváltoztató technológiákról, valamint ezek berendezésiről. A laboratóriumi gyakorlatok az elméleti ismeretek egészítik ki.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A járműszerkezeti anyagok (acélok, öntöttvasak, fémes és nemfémes szerkezeti anyagok) tulajdonságai, valamint a tulajdonságaikat befolyásoló technológiák (hőkezelések, képlékenyalakítások, felületkezelési eljárások). Képlékenyalakítási technológiák: hideg- és melegalakítás, az egyes technológiai eljárások előnyei és hátrányai. Térfogat alakítások. A technológiai paraméterek meghatározására számítási eljárások. Lemezalakítások: anyagszétválasztó műveletek (vágás, darabolás, kivágás, lyukasztás). Alakító műveletek: hajlítás, mélyhúzás. A technológiai paraméterek meghatározására számítási eljárások. Porkohászati gyártás, műanyagok jellemzői és feldolgozása. A járműgyártásban használt hegesztési eljárások: pont-, vonal-, dudorhegesztések, láng- és kézi ívhegesztés, védőgázos hegesztési eljárások, fedett ívű hegesztés.
Labor
A laboratóriumi mérések kiegészítik és elmélyítik az előadások tananyagát:

Anyagválasztás: fémes és nemfémes szerkezeti anyagok jellemzői, előnyei, hátrányai; Melegalakítás: kovácsolási technológia jellemzői; Gépbemutató: a járműgyártásban használt alapvető megmunkálógépek ismertetése; Felületminőség-vizsgálat: felületi érdesség jellemzői és mérése; Hegesztés: AFI, AWI, láng- és tompahegesztés; Lemezalakítás: technológiák, szerszámok és gépek ismertetése, számítások.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak, és ennek alapján kapják meg a félévközi osztályzatot.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Balla, Bán, Dömötör, Kiss, Markovits, Vehovszky, Pál, Weltsch: Járműszerkezeti anyagok és technológiák I., Typotex, 2011., www.tankonyvtar.hu
  • Hegesztések és rokon technológiák. Főszerkesztő: dr. Szunyogh László Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007
  • Németh Emil: Acélok és nemvasfémek hőkezelése a gyártástechnológiában
  • Szabadíts Ödön: Acélok, öntöttvasak. Szabványkiadó Főosztály Budapest, 2005
  • Szabadíts Ödön: Acélkalauz. Magyar Szabványügyi Testület Budapest, 2007
  • Szerkezetei anyagok technológiája I. Szerk.: dr. Győri József
  • Szerkezetei anyagok technológiája II. Szerk.: dr. Tóth Lajos
  • Szombatfalvy Árpád: A hőkezelés technológiája