Tárgy neve Jármű-anyagtechnológia II.
Tárgy angol neve Technology of Vehicle Material II. Tárgy rövid neve Járműanyagtechn II.
Tárgy kód KOJJA175 Kredit 3 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)2 (14) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Pál Zoltán
OktatókDr.Pál Zoltán
Kötelező
előtanulmány
Jármű-anyagtechnológia I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Jármű fenntartás (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra28 (14) óra Írásos tananyag42 (56) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés6 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A járműgyártásban előforduló fémes és nem fémes anyagú alkatrészek megmunkálására szolgáló forgácsolási eljárások jellemzőinek elsajátítása. A tantárgy áttekintést ad a forgácsolás elméletről, technológiai eljárásokról, szerszámokról, szerszámgépek mozgásairól, alapot teremtve a technológiai folyamatok, szükséges szerszámok, gépek helyes megválasztásához.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A forgácsoló megmunkálás szerepe a járműgyártásban. A forgácsolás rövid története. Megmunkálási eljárások rendszerezése. Forgácsolási alapfogalmak. Forgácsolás egyélű szerszámmal. Szerszám kialakítása, élgeometria, forgácsleválasztás, forgácsképződés, forgácstörés, forgácsoló erő-, hő viszonyok, szerszámkopás, éltartam, forgácsolt felület minősége. Esztergálás: szerszámok, mdb. befogás, technológia. Fúrás: fúró, furat megmunkáló szerszámok, fúrás technológiája. Marás: szerszám kialakítása, palástmarás-, homlokmarás forgácsolási viszonyai. Üregelés és szerszámai. Fűrészelés és szerszámai. Gyalulás, vésés technológiája és szerszámai. Megmunkálás szabálytalan élű szerszámmal, köszörű szerszámok, köszörülési eljárások, finom felületi megmunkálások. Fogaskerék gyártás alapjai. Fa, műanyagok forgácsolása. Különleges forgácsolási eljárások (pl.: folyadéksugaras, szikraforgácsolás). Forgácsolási folyamatok automatizálásának lehetőségei.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírást a félév során egy zárthelyi eredményes megírásával lehet megszerezni. Az eredménytelen zárthelyi egy alkalommal javítható, ill. pótolható a szorgalmi időszakban. A félév írásbeli vizsgával zárul. Minimumkövetelmény a fogalmak helyes ismerete, a fontosabb témakörökben az alkalmazási készség bemutatása.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Szmejkál Attila, Ozsváth Péter: Járműszerkezeti anyagok és technológiák II., Typotex Kiadó, 2011. , www.tankonyvtar.hu
  • Lipovszky György, Sólyomvári Károly: Szerkezeti anyagok technológiája, Műegyetemi Kiadó, 1998.
  • Fórián István, Lipovszky György, Sólyomvári Károly: Szerkezeti anyagok technológiája gyakorlatok III., Műegyetemi Kiadó, 1998.
  • Dr. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I., A gépgyártástechnológia alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000.
  • Dr. Dudás Illés: Gépgyártástechnológia II., Forgácsoláselmélet, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002.
  • Dr. Horváth M. Dr. Markos Sándor: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995
  • Frischherz A., Piegler H.: Fémtechnológiai szakismeretek 2., B+V Lap- és könyvkiadó, Budapest, 1994.
  • K. J. Conrad: Taschenbuch der Werkzeugmaschinen, Fachbuchverlag Leipzig 2002.