Tárgy neve Jármű fenntartás
Tárgy angol neve Maintenance and Repair of Vehicles Tárgy rövid neve Jmfennt.
Tárgy kód KOJJA181 Kredit 3 Tanterv k1 k2
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Dömötör Ferenc
OktatókDr.Takács János, Dr.Dömötör Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Jármű-anyagtechnológia II. (4. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag26 (54) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki alkalmazástechnikai ismereteket adni a korszerű járműfenntartás folyamatairól. A tantárgy részletesen foglalkozik a karbantartás folyamatbeli előfordulásával, tartalmával, módjaival. A műszaki diagnosztikával kapcsolatos alapismeretek, eszközrendszere megismertetése. A TPM rendszerének alkalmazás szempontjából való megismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A jármű életpálya, a járműgyártás fő folyamatai, gyártórendszerei. A gyártás ütemezése, beszállítók. A gyártás és minőségbiztosítás kapcsolatrendszere. A járműfenntartás alapjai. A fenntartás tevékenységei. Fenntartási rendszerek. Járműfenntartási stratégia. Meghibásodások elemzése. Kenéstechnika. Műszaki diagnosztika alapjai, alapvető diagnosztikai eljárások. Járműdiagnosztika. Járművek javítása. Hibafelvétel. Alkatrészek javítási, felújítási technológiái. Járművek és alkatrészeinek tisztítása, oxidmentesítése. Járművek korrózióvédelme, festés, fényezés technológiái, berendezései. A karbantartási rendszerek szoftveres támogatása és dokumentálás. A TPM rendszer lényege és bevezetésének feltételei.
Gyakorlat
Rezgésdiagnosztika, endoszkópia, termovízió, ultrahangos hibakeresés, motordiagnosztika, futómű vizsgálat, fékhatás vizsgálat, lengéscsillapító vizsgálat.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, amely egy alkalommal javítható, ill. pótolható. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a laboratóriumokon részvétel, a megfelelően kidolgozott laborjegyzőkönyvek hiánytalan beadása, és a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a zárthelyik érdemjegyének átlaga alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lipovszky - Sólyomvári - Varga: Gépek rezgésvizsgálata és a karbantartás. MK, 1981
  • Rezgésdiagnosztika (Szerk. Dr. Dömötör F.), Főiskolai Kiadó, Dunaújváros, 2007.
  • Karbantartási kézikönyv. (Szerk.: Dr. Gaál Z., Dr. Sólyomvári K.), RAABE Tanácsadó és kiadó Kft. 2003.
  • Nagy, Baksai, Sólyomvári: Műszaki diagnosztika (Termográfia) Delta3N Kft., 2007.