Tárgy neve Ipari gyártási rendszerek
Tárgy angol neve Industrial manufacturing systems Tárgy rövid neve Gyártórenszerek
Tárgy kód KOJJA614 Kredit 4 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Felelős oktató Dr. Markovits Tamás
OktatókDr.Takács János, Dr.Dömötör Ferenc
Kötelező
előtanulmány
Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. (4. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag10 (45) óra Házi feladat24 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A korszerű gyártási rendszerek sajátosságainak megismertetése, kapcsolatba hozása a minőséggel, termelékenységgel, gazdaságossággal, a termék életpályára. Ehhez kapcsolódva meg kell ismerni az alkatrészek jellegzetes felületeinek gyártási technológiáit.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
- A gyártástechnológiák és a termelő tevékenység, a termékéletpálya.

- A technológiai eljárások kiválasztásának szempontjai.

- Az anyagok és technológiák megválasztásának egymásra hatása.

- A pontosság és költség kapcsolata. A technológiai (MKGSI) rendszer elemei és kölcsönhatásai.

- A szerszámgépek felépítése, működése, anyagai és főbb jellemzői.

- Hajtóművek, vezetékek, mozgató mechanizmusok, csapágyazások.

- Technológia tervezése, optimálása, korlát és célfüggvények.

- Művelettervezés, a gyártási dokumentáció. Előgyártmány választás, ráhagyások tervezése.

- Mérés (rendszeres-, véletlen hibák), illesztés, tűréstechnika, méretláncok. Hossz- és szögmérő- eszközök, mechanikai, optikai nagyítású, pneumatikus, villamos, digitális eszközök, 3D koordináta mérőgépek. Felületi topográfia és az érdesség mérése. Tömeges méretellenőrzés, idomszerek.

- Automatizálás és testre szabás a gyártási rendszerekben (gyártócella, FMS, CIM, integrált gyártórendszerek). A gyártás minőségbiztosítása.

- Nem fémes anyagok megmunkáló rendszerei.

- Készülékek (tájolás, rögzítés).

- Jellegzetes alkatrész geometriák gyártása: tengelyszerű, furatos, többtengelyű, gömb, sík, menetes, alakos, fogazott stb. alkatrészek főbb elemei; típus-technológiái.

- Szerelhetőség, szerelési rendszerek (teljes cserélhetőség, válogató párosítás stb.)

Gyakorlat
Járműgyártási technológiák tervezési alapjai, művelettervezés, műveleti utasítás, szerszámok készülékek kompatibilitása, továbbítása.
Labor
Forgácsolás kísérőjelenségeinek mérése: erő, nyomaték, hőmérséklet, forgácsalak, kopás, szerszámgeometria, mérőeszközök, mérési módszerek, CNC mérőgép, topográf, hosszmérő, CNC gépek programozásának alapjai: CAD/CAM; CIM; CNC programozás
Egyéni hallgatói feladat
Egyéni előadás készítése gyártási rendszerek témakörből.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot kell írni, amely egy alkalommal javítható, ill. pótolható és egyéni előadást kell tartani a gyártási rendszerek témakörből. A tantárgy teljesítésének feltétele: a laborok és gyakorlatok teljesítése, az előadás megtartása és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a ZH-k és a beszámoló átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Pál Z., Szmejkál A., Takács J.: Járműgyártás és –javítás, elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó, www.tankonyvtar.hu, (2012)
  • Takács, Lettner: Gépgyártás és –javítás ábragyűjtemény
  • Szilágyi: Gépipari hosszmérések, MK., 1982
  • Prohászka (szerk.): A tecnológia helyzete és jövője, MTA 2011
  • Tanszéki oktatási segédlet