Tárgy neve Mechanika I. - Statika
Tárgy angol neve Mechanics I. - Statics Tárgy rövid neve Mech. I. - Statika
Tárgy kód KOJKA101 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Szőke Dezső
OktatókDr. Béda Péter, Dr. Szőke Dezső, Dr. Pápai Ferenc
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Mechanika II. - Szilárdságtan (2. félév) ,
Mechanika III. (3. félév) ,
Járműelemek I. (2. félév) ,
Hajók elmélete I. (4. félév) ,
Hajók hajtása I. (4. félév) ,
Anyagmozgatóberendezések I. (5. félév) ,
Anyagmozgatóberendezések II. (6. félév) ,
Járműipari anyagmozgató rendszerek (7. félév) ,
Anyagmozgató gépek és eszközök I. (5. félév) ,
Anyagmozgató gépek és eszközök II. (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag26 (61) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés16 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókkal az anyagi pont, a merev test, valamint a szerkezetek nyugalmát, a rájuk működő egyensúlyi erőrendszereket; feltárva a tárgyaláshoz szükséges alapfogalmakat, definíciókat, tételeket. Az elméleti alapok feltárása, bemutatása; az elméleti összefüggéseknek a közlekedésmérnöki gyakorlatból vett ill. ahhoz közelálló példákon való bemutatása; a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Alapfogalmak. Axiómák. Közös metszéspontú erőrendszer eredője, egyensúlya. Kényszerek. Merev test statikája. Nyomaték. Egyenértékűség. Erőpár. Síkbeli, térbeli erőrendszer eredője, egyensúlya. Párhuzamos erőrendszer (koncentrált, megoszló) eredője. Súlypont. Síkidomok másodrendű nyomatékai, Mohr-kör.

Igénybevételi függvények, ábrák.

Szerkezetek statikája. Rácsos, csuklós szerkezetek, egyszerű mechanizmusok. Kötél.

Coulomb súrlódás, gördülési ellenállás, kötélsúrlódás.

Egyszerű tartók (befogó, kéttámaszú, Gerber), átviteles tartók (rácsos szerkezet) hatásábrái.

Maximális igénybevételek.

Gyakorlat
A gyakorlati órákon a gyakorlatvezető által segített feladatmegoldás.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás megszerzéséhez a két (egyenként 100 pontos) zárthelyin összesen legalább 80 pontot kell elérni. Ha ez nem sikerül, akkor a pótlási héten a félév teljes anyagából pótzh-t kell írni, melynek pontszáma az alacsonyabb pontszámú zh eredményét váltja ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • M. Csizmadia Béla – Nándori Ernő: Statika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest – 1996.