Tárgy neve Jármű vázszerkezetek
Tárgy angol neve Vehicle Body Structures Tárgy rövid neve Jművázszerk.
Tárgy kód KOJKA165 Kredit 3 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Szőke Dezső
OktatókDr Béda Péter egyetemi tanár, Dr Szőke Dezső egy. docens, Dr Pápai Ferenc egyetemi docens
Kötelező
előtanulmány
Mechanika III. j - Mozgástan (3. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag11 (39) óra Házi feladat15 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A különböző rendeltetésű jármű vázszerkezetek erőtani méretezéséhez szükséges legfontosabb mechanikai számítások ismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Az elemi mechanika korlátai. Vázszerkezetek alapjai (határozatlanság, nemlinearitás). Elemi vékonyfalu (nyílt és zártszelvényű) tartók számítási módszerei. De Saint Venant féle csavarási feladat és alkalmazása zárt és nyitott szelvényű tartókra. A csavart rúd keresztmetszetének vetemedése. Járulékos normálfeszültségek a gátolt vetemedés hatására. Merevített sík héjak erőjátéka. Határozatlan szerkezetek belső erőinek meghatározása erőmódszerrel és mozgásmódszerrel. Végeselem módszer. Tipikus járművázszerkezetek (alvázak, oldalfalak, térbeli merevített héjak, alváz-felépítmény stb.) erőjátéka. A járművázszerkezetek terheléseinek elemzése. Dinamikus erőhatások. Vázszerkezetek stabilitásvizsgálata.
Gyakorlat
Az előadáshoz kötődő feladatok megoldása
Egyéni hallgatói feladat
1 db házi feladat.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy félévközi jegyes. A félév során 3 zárthelyit iratunk és 1 db házi feladatot adunk egyéni hallgatói feladatként. A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 1.) A 3 (külön-külön 100 pontos) zh-ból összesen legalább 120 pontot kell elérni. Ha ez nem sikerül, akkor a pótlási héten a félév teljes anyagából pótzh-t kell írni. Ennek pontszáma a legalacsonyabb pontszámú zh eredményét váltja ki. 2.) A 12. hét végéig beadandó házi feladat elfogadása.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Rudnai G.: Könnyűszerkezetek a jármű- és gépiparban. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1976.
  • Fekete T.: Tartószerkezetek, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó. J7-980
  • Fekete T., Nándori, E.: Tartószerkezetek Példatár, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó J7-981