Tárgy neve Elektrotechnika - elektronika I.
Tárgy angol neve Electrotechnics – Electronics I. Tárgy rövid neve Elektro I.
Tárgy kód KOKAA107 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás1 (5) gyakorlat1 (5) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Szabó Géza
OktatókDr. Bede Zsuzsanna Dr. Hrivnák István Dr. Komócsin Zoltán Dr. Szabó Géza
Kötelező
előtanulmány
Fizika A2K (1. félév) vagy Fizika A2J (1. félév) ,
Matematika A1a (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Elektrotechnika - elektronika II. (4. félév) ,
Irányítástechnika I. (4. félév) ,
Közlekedési automatika (5. félév) ,
Közlekedési automatika A (5. félév) ,
Építőipari irányító rendsz. (6. félév) ,
Vasúti jármű mechatronika (4. félév) ,
Anyagmozgatás irányítás és automatizálás II. (6. félév)
Ajánlott ráépülés:
Gépjármű elektronika (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 122 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag0 (35) óra Házi feladat27 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés32 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Mérnöki szemléletű alapismereteket ad az általános elektrotechnika fogalmairól, mennyiségeiről, alapvető modelljeiről. Megismerteti a hallgatókat az elektronikai alapelemek működési elveivel, felhasználói paramétereivel, jellemzőivel, jelleggörbéivel, kiválasztásuk szempontjaival. Megismerteti továbbá a hallgatókkal az elektronikus kapcsolóáramkörök felépítését, méretezési elveit, bemutatja a speciális közlekedési alkalmazásokat. Begyakoroltatja a villamos mérőműszerek használatát, továbbá az egyszerű mérőáramkörök összeállítását és elvégzését.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Villamos és mágneses terek alapösszefüggései. Egyenáramú és váltakozó áramú körök törvényei. Egyfázisú és háromfázisú hálózatok és terhelések. Teljesítmények számítási módjai. Tranziens jelenségek

Félvezetők fizikája, szennyezése, a pn átmenet. Félvezető diódák, zener diódák felépítése, jellemzői, alkalmazása. Egyfázisú egyenirányító kapcsolások és jelalakok. A bipoláris tranzisztor felépítése, jellemzői, alkalmazása. A bipoláris tranzisztor alkalmazása kapcsolóüzemben. A térvezérlésű tranzisztor felépítése, jellemzői, alkalmazása kapcsolóüzemben. Logikai kapuáramkörök és tárolóáramkörök. Bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok erősítő üzemben. Erősítők negatív és pozitív visszacsatolása. Elektronikus áram és feszültséggenerátorok, tápegységek.

Gyakorlat
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
Labor
Egyen- és váltakozó áramú hálózat mérése. Tranziens jelenségek vizsgálata. Elektronikai alapelemek karakterisztikáinak mérése. Logikai kapcsolások összeállítása, vizsgálata.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során 1 önállóan megoldandó házi feladat. Labormérésekről egyéni kidolgozású jegyzőkönyv készítése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek a TVSZ szerint javíthatók, ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a laborjegyzőkönyvek és házi feladatok hiánytalan beadása, és a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a két zárhelyi érdemjegyének átlagából, valamint a házi feladat és a jegyzőkönyvek minősítéséből alakul ki.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Uray-Szabó: Elektrotechnika tk. 1989.
  • Sárközy: Elektrotechnika, Egyetemi jegyzet
  • Parádi (szerk.): Elektrotechnika gyakorlatok, Egyetemi jegyzet
  • Kohut (szerk.): Elektrotechnika példatár, Egyetemi jegyzet
  • Tanszéki segédletek