Tárgy neve Számítástechnika I.j
Tárgy angol neve Computing I. j Tárgy rövid neve Számtech I.j
Tárgy kód KOKAA152 Kredit 4 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás0 (0) gyakorlat2 (10) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
OktatókAradi Szilárd Dr. Baranyai Edit Dr. Bécsi Tamás Dr. Bede Zsuzsanna Dr. Gyenes Károly Dr. Hrivnák István Dr. Komócsin Zoltán Dr. Péter Tamás Dr. Tettamanti Tamás
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Irányítástechnika II. (5. félév) ,
Számítástechnika II.j (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag28 (63) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés8 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése

  • Megtanítani a PC -s környezet használatát.

  • Megtanítani egy algoritmikus nyelvet, és ezen önálló feladatmegoldó készséget kialakítani.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tárgy során a célunk a mérnökhallgatók algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, egy kiválasztott, elterjedt algoritmikus programozási nyelv oktatásán keresztül. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az algoritmusok tervezésének alapvető ismereteivel, az adatok kezelésével, és az alapvető folyamatvezérlési eljárásokkal, mint az elágazás, ciklusszervezés, függvények kezelése.

A félév során a nyelv szintaktikai felépítését ismertetjük az előadásokon, emellett a szintaktikai ismeretek elmélyülésével párhuzamosan az azokat alkalmazó algoritmusok, algoritmuscsoportok ismertetése zajlik.

Labor
Gyakorlatokon húsz fős csoportokban számítógépen feladatok megoldása történik egy-egy jól képzett oktató vezetésével.

A gyakorlatok kéthetente összevontan (90 perc) vannak megtartva. Ezeken a félév első felében főként az előadások anyagának gyakorlása folyik, míg az alapok elsajátítása után közlekedésben megtalálható problémák megoldásaival foglalkozunk.

Egyéni hallgatói feladat
A félév során egy egyedileg kiválasztott önállóan megoldandó házi feladatot kap minden hallgató. Ezt működőképes formában adathordozón kell beadni.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk. Valamelyik, vagy mindkét zárthelyi sikertelensége esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk.

A féléves házi feladat és a zárthelyik átlaga alapján kalkuláljuk a félévközi érdemjegyet.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Az előadás anyaga, mely elérhető elektronikus formában
  • Tanszék által kiadott segédlet