Tárgy neve Infokommunikáció I.
Tárgy angol neve Information and communication Tárgy rövid neve Infokom I
Tárgy kód KOKAA606 Kredit 3 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
OktatókAradi Szilárd Dr. Baranyai Edit Dr. Bécsi Tamás Dr. Bede Zsuzsanna Dr. Gyenes Károly Dr. Hrivnák István Dr. Komócsin Zoltán Dr. Péter Tamás Dr. Tettamanti Tamás
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Infokommunikáció II. (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag21 (49) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Elméleti ismeretek és gyakorlatok révén megismertetni a hallgatókat az algoritmikus gondolkodással, a folyamatszervezési alapismeretekkel és az alapvető algoritmikus, programozási struktúrákkal.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A programnyelvek szintjei. Különböző programnyelvek felhasználása. A programozás lépései. Nyelv-független programozás szabványos folyamatábra szimbólumokkal.

Tárgy célja kettős:

Egyik részről elsajátítani az algoritmikus gondolkozást, mely a Logisztikai alapképzésben részt vevő hallgatók későbbi tanulmányaiban a problémamegoldást, és a problémamegoldó képességet fejleszti.

Másik részről a tárgy feladata egy algoritmikus programozási nyelven keresztül bevezetést adni a programozási ismeretekbe, illetve a hozzá tartozó főbb folyamatszervezési struktúrákba.

Labor
Az órákon az előadások anyagának program példákkal való begyakorlása történik, gyakorlatvezető tanár felügyeletével. Minden hallgató egyedi munkahelyen dolgozik. Minden hallgató egyedi feladatokat kap.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során egy egyedileg kiválasztott, önállóan megoldandó házi feladatot kap minden hallgató. Ezt működőképes formában adathordozón kell beadni.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk. A félévközi jegy számítása : ZH1/4 + ZH2/4 + HF/2
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Az előadás anyaga, mely elérhető elektronikus formában
  • Tanszék által kiadott segédlet