Tárgy neve Infokommunikáció II.
Tárgy angol neve Information and communication Tárgy rövid neve Infokom II
Tárgy kód KOKAA607 Kredit 3 Tanterv l1
Óraszám (levelező)1 (5) előadás0 (0) gyakorlat2 (9) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
OktatókAradi Szilárd Dr. Baranyai Edit Dr. Bécsi Tamás Dr. Bede Zsuzsanna Dr. Gyenes Károly Dr. Hrivnák István Dr. Komócsin Zoltán Dr. Péter Tamás Dr. Tettamanti Tamás
Kötelező
előtanulmány
Infokommunikáció I. (1. félév)
Kötelező
ráépülés
Irányítástechnika II. (5. félév) ,
Logisztikai adatbázis rendszerek (3. félév) ,
Logisztikai információs rendszerek I. (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag19 (47) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Az Infokommunikáció I. tárgyban nyert ismeretekre épülve, a tanult programozási nyelv tovább mélyítése, önálló feladat megoldási készség kialakítása, a mérnöki gyakorlatban hasznosítható alkalmazások készítése, továbbá az alapvető hálózati és kommunikációs topológiák, struktúrák és alkalmazások megismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tárgy célja folytatni az első félévben megkezdett ismeretek elmélyítését. Az első félévben tanultak mellett itt már nem az alapszintű folyamatvezérlési struktúrák elsajátítása a cél, hanem a magasabb szintű algoritmus tervezés, illetve a szoftver szintű folyamattervezés. A hallgatók a tárgy keretében megismerkednek az objektum orientált programozás alapjaival, mely a következő területeket érinti:Alapok, a struktúra és az osztály összevetése; osztályok, osztály egyedek; tulajdonságok, metódusok; konstruktor, destruktor; öröklődés; nyilvánosság; static tulajdonságok, metódusok.

Számítógép hálózatok, alapvető hálózati struktúrák és topológiák. Az iparban használatos kommunikációs eljárások (ethernet, Profibus, CAN-busz stb.).

Labor
Az órákon az előadások anyagának program példákkal való begyakorlása történik, gyakorlatvezető tanár felügyeletével. Minden hallgató egyedi munkahelyen dolgozik. Minden hallgató egyedi feladatokat kap.
Egyéni hallgatói feladat
A félév során egy egyedileg kiválasztott önállóan megoldandó házi feladatot kap minden hallgató. Ezt működőképes formában adathordozón kell beadni.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk. A félévközi jegy számítása : ZH1/4 + ZH2/4 + HF/2
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Az előadás anyaga, mely elérhető elektronikus formában
  • Tanszék által kiadott segédlet