Tárgy neve Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan
Tárgy angol neve Management and Microeconomics Tárgy rövid neve Váll. gazd.
Tárgy kód KOKGA109 Kredit 4 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)4 (21) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Kővári Botond
OktatókDr. Kővári Botond
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Közlekedés-gazdaságtan (6. félév) ,
Közlekedés-gazdaságtan A (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag27 (62) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés12 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatóknak átfogó ismeretek nyújtása a vállalatok működésével, gazdasági kérdéseivel, környezetével, hatékony üzemelésével kapcsolatban. A különböző pénzügyi kimutatások elsajátítása, adózási ismeretek. Korszerű menedzsment és marketing ismeretek közlése, melyek a vállalkozások működtetéséhez nélkülözhetetlenek. A közlekedés egyes ágazataival kapcsolatos menedzsment feladatok áttekintése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy az alábbi témaköröket foglalja magában:

 • A vállalat és a vállalkozás jellemzői, környezete, formái, életgörbéi.

 • Szervezetek típusai, cégalapítás a gyakorlatban.

 • Versenyszabályozás, csőd, végelszámolás, felszámolás.

 • Vállalati erőforrások, folyamatok. Erőforrások értékelése.

 • Produkciós tényezők, vállalati eredményesség.

 • Termelékenységi mutatók, összefüggések. Költségfogalmak és összefüggések.

 • Pénzáram kimutatások.

 • Jövedelmezőségi mutatók. Árképzés. Externáliák, szubvenciók.

 • Hatékonyság, gazdaságossági vizsgálatok.

 • Finanszírozási kérdések, alapvető hitel konstrukciók.

 • A vállalatok változási, alkalmazkodási folyamatai.

 • A vállalati gazdálkodási folyamatok áttekintése. Munkaerő gazdálkodás.

 • Vállalati logisztikai folyamatok. Állóeszköz gazdálkodás, értékcsökkenés.

 • Operatív kontrolling.

 • Adózási alapismeretek.

 • Stratégiai tervezés.

 • Az innováció fogalmai és folyamatai.

 • Az egyes közlekedési ágazatok menedzsment vonatkozásai.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy darab zárthelyi kerül megíratásra. Az év végi jegy a ZH és vizsgajegy súlyozott átlagából alakul ki
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
 • Philip Kotler: Marketing management
 • Aktuális társasági jogszabályok