Tárgy neve Vámeljárások
Tárgy angol neve Customs procedures Tárgy rövid neve Vám
Tárgy kód KOKGA602 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
OktatókALRT
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A vámrendszerek, vámszabályok működésének, gyakorlati alkalmazásának megismerése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Alapfogalmak. Vámok funkciói. Vámok csoportosítása. Vámtarifák. Vámjogszabályok, szabadkereskedelmi megállapodások. Vámáru származása. Vámáru-nyilatkozat. Vámérték meghatározása. Vámtartozás és vámbiztosíték. Vámfelügyelet és vámellenőrzés. Vámeljárások. Vámraktározás. Tranzitrendszerek.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két darab zárthelyi kerül megíratásra, ezek összesített pontszáma adja a félévközi jegyet.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Aktuális vám jogszabályok és ezek értelmezései