Tárgy neve Logisztikai menedzsment
Tárgy angol neve Logistics management Tárgy rövid neve Log. men.
Tárgy kód KOKGA612 Kredit 3 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Bokor Zoltán
OktatókDr.Bokor Zoltán, Nagy Zoltán
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag26 (54) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A logisztikai folyamatrendszer menedzsment vonatkozásainak ismertetése, valamint módszertan adása az operatív logisztikai vezetési-szervezési tevékenységek elvégzéséhez. Az egyes menedzsment eszközök logisztikai tevékenységek során történő alkalmazásának elsajátítása gyakorlati példák alapján.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A logisztika fogalma, definíciója, üzemgazdasági jellemzői. A beszerzés, az ellátás, az elosztás és az inverz logisztika menedzsmentje. Operatív logisztikai kontrolling. Logisztikai fejlesztések hatékonyságértékelése. A logisztika helye a szervezetben. Az ellátási lánc menedzsment alapjai.
Gyakorlat
Az előadásanyaghoz kapcsolódó gyakorlati példák megoldása, esettanulmányok elemzése.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A tárgy teljesítésének feltétele a két zárthelyi egyenként legalább elégségesre történő megírása. A félévközi jegy a két zárthelyi egyesített pontszáma alapján kerül megállapításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Bokor Zoltán, Nagy Zoltán: Logisztikai menedzsment. Egyetemi jegyzet, BME Közlekedésgazdasági Tanszék, 2012 (aktualizált változatban)
  • Kiadott segédletek, mintapéldák