Tárgy neve Közlekedési rendszerek
Tárgy angol neve Transport Systems Tárgy rövid neve Közl. rendsz.
Tárgy kód KOKUA114 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
OktatókDr.Mándoki Péter
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Közlekedési pályák (3. félév) ,
Közlekedési hálózattervezés (5. félév) ,
Forgalomtechnika (6. félév) ,
Légterek, repterek (6. félév)
Ajánlott ráépülés:
Közlekedési technológia (4. félév) ,
Közlekedési technológia A (4. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A közlekedésmérnöki szak hallgatóinak megismertetése a közlekedésnek, mint sztochasztikus rendszernek jellemzőivel, tervezésével, működtetésével, fejlesztésével.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Közlekedési rendszer történeti alapjai, fejlődése. A közlekedési rendszertulajdonságok és rendszerkapcsolatok. Közlekedéspolitikai alapelvek. A közlekedési rendszer tervezési folyamata. Az alrendszerek jellemzése, működtetése. Személy és áruszállítási rendszerek. A közlekedéstechnológia alapjai, alágazatok szerepe, feladata. Környezeti hatások, fenntarthatóság. A közlekedési rendszerek szolgáltatásának minősége, a rendszerek értékelési módszerei. Integrált hazai és EU közlekedési rendszerek. Előadáson megoldott példák.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredményre történő megírása. A félévközi jegy a két zárhelyi érdemjegyének számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Közlekedési rendszerek. Tanszéki segédlet. Készült a GKM támogatásával. 2004. p. 205
  • Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Dialog Campus 2004.