Tárgy neve Logisztikai rendszerek
Tárgy angol neve Logistics Systems Tárgy rövid neve Log. rendsz.
Tárgy kód KOKUA116 Kredit 2 Tanterv k0 k1 k2
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Szállítási információs rendszerek I. (4. félév) ,
Anyagmozgatás, raktározás (6. félév) ,
Ellátási - elosztási folyamatok (6. félév) ,
Logisztikai információs rendszerek I. (4. félév) ,
Anyagmozgatási, raktározási folyamatok (6. félév) ,
Logisztikai folyamatok I. (6. félév) ,
Anyagmozgatási folyamatok (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A közlekedésmérnöki szak hallgatóinak megismertetése a logisztikai szemléletmóddal, a logisztika főbb területeivel, az integrált anyag- (áru-) és információáramlást megvalósító logisztikai rendszerekkel.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A logisztika kialakulása, fogalma, céljai. A JIT-elv lényege, jelentősége. Logisztikai rendszerek, logisztikai folyamatok. A logisztika fejlődési irányai. A vállalati logisztikai rendszerek jellemzése. A csomagolás és az egységrakomány-képzés szerepe a logisztikai rendszerekben. Az anyagmozgató, a raktározási és az áruszállítási rendszerek feladatai, főbb csoportjaik jellemzése. Szállítási láncok. A kombinált áruszállítás lényege, csoportosítása, jellemzése. Logisztikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltató központok. A logisztikai informatika szerepe, helye a logisztikában. Automatikus azonosítási rendszerek, adatrögzítés a logisztikai folyamatban. Adatkommunikációs rendszerek, adatáramlás. Térinformatika és logisztika. Telematikai rendszerek szerepe a logisztikában. Vállalatirányítási információs rendszerek (ERP-k) logisztikai szolgáltatásai. A logisztikai irányítási funkciók. E-kereskedelem, virtuális vállalatok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók, illetve pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi külön-külön legalább elégséges eredményre történő megírása. A félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat érdemjegyének számtani átlaga alapján kerül megállapítására.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Tarnai J.: Logisztikai rendszerek. Elektronikus jegyzet. BME, Budapest, 2007.
  • Prezenszki J.(szerk.): Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME. Mérnöktovábbképző Intézet, 2004.
  • A tanszéki honlapról (www.logisztika.bme.hu) letölthető segédanyagok.