Tárgy neve Közlekedés és társadalom
Tárgy angol neve Transport and Society Tárgy rövid neve Közl. és társ.
Tárgy kód KOKUA168 Kredit 2 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
OktatókDr.Mándoki Péter
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A járműmérnöki alapszak hallgatóinak megismertetése a közlekedésnek, mint sztochasztikus rendszerek jellemzőivel, működtetésével, fejlesztésével. A közlekedés és társadalom kölcsönhatásainak bemutatása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A közlekedés történeti fejlődése, kapcsolata a társadalommal. Az egyes közlekedési alágazatok fejlődése (vízi, vasúti, közúti, légi közlekedés). A közlekedési rendszertulajdonságok és kapcsolataik.

A közlekedéstechnológia alapjai, alágazatok szerepe, feladata. A közlekedés technikai rendszerei. Közlekedési pályák, járművek, energiaellátás, kiszolgáló létesítmények.

A társadalom és a közlekedés kapcsolata. A közlekedés mint a nemzetgazdaság egyik ágazata. A közlekedés externális költségei. Közlekedéspolitikai alapelvek.

Környezeti hatások és azok mérséklésének lehetőségei. A fenntarthatóság kialakításának szektoronkénti eszközei.

Forgalomlebonyolódása közúti közlekedési alrendszerben. Mozgási folyamatok leírása az út-jáműrendszer kapcsolat alapján, áramlati állapotok. A közlekedési rendszerek szolgáltatásának minőségfogalma és jelentősége. A társadalom és a közlekedési rendszer kölcsönhatásainak elemzése. Közlekedési rendszerek értékelési módszerei. Integrált hazai és EU közlekedési rendszerek. Előadáson megoldott példák.

A közlekedésben megjelenő informatikai rendszerek kialakításához, fejlesztéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. Az információval, és információs rendszerrel kapcsolatos fogalmak megismerése, alkalmazásuk a közlekedés irányításában és lebonyolításában

.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félévközi jegy a két félévközi zárthelyi összpontszáma alapján kerül meghatározásra. A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges a két zárthelyi egyenként legalább elégségesre történő megírása.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Közlekedési és társadalom. Tanszéki segédlet. Készült az Európai Unió támogatásával. 2010.