Tárgy neve Szervezéselmélet
Tárgy angol neve Organisation Methods Tárgy rövid neve Szerv.elm.
Tárgy kód KOKUA601 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
Kötelező
előtanulmány
Bevezetés a logisztikába (1. félév)
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A Logisztikai mérnöki szak hallgatóinak megismertetése azokkal a széles körben használt szervezési módszerekkel, amelyek a logisztikai folyamatok működtetése és irányítása területén sikerrel alkalmazhatók.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A szervezéstudomány kialakulása, a jelentős személyiségek munkássága. Szervezési alapfogalmak. A folyamatjellemzők meghatározásának módszerei. Termelési rendszerek kapacitása és kihasználása. A termelési folyamatok időrendje. Korszerű szervezési irányzatok. A lean-elmélet kialakulása, lényege. A TPS, a KAIZEN, az 5S és egyéb módszerek lényege. A lean-szemléletmód bevezetésének hatása. Alkalmazások, esettanulmányok. Szimulációs eljárások alkalmazása a logisztikai folyamatok tervezésében. Logisztikai szimulációs projektek. 3D modellezés mozgó, virtuális kamerával. Szimulációs technikák, szimulációs programcsomagok. Taylor II., Taylor ED, Witness és egyéb alkalmazások. Csoportos alkotáslélektani módszerek. A brain-storming, a Sajátos Csoport Módszer és egyéb újabb technikák lényege. Alkalmazások, esettanulmányok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók, illetve pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi külön-külön legalább elégséges eredményre történő megírása. A félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat érdemjegyének számtani átlaga alapján kerül megállapítására.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kovács P. (szerk.): Üzemszervezés j.,elektronikus jegyzet, a TÁMOP 4.1.2.A/2010/1 pályázat keretében ,2010.
  • Lean szótár: KAIZEN PRO Oktatási és Tanácsadó Kft., 2010. Budapest.