Tárgy neve Közlekedési rendszerek és technológiák
Tárgy angol neve Transport systems and technologies Tárgy rövid neve Közl. rendsz. és techn.
Tárgy kód KOKUA604 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
OktatókDr.Mándoki Péter
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
nincs
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a közlekedésnek, mint sztochasztikus rendszerek jellemzőivel, működtetésével, fejlesztésével. A közlekedés üzemeltetésében alkalmazott technológiák bemutatása.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A közlekedési rendszerek feladata, jellemzése, rendszer-tipológiája, rendszerkapcsolatai, rendszertulajdonságai. A közlekedési rendszerek térbeniidőbeli fejlesztése, a fejlesztési célok meghatározása, a közlekedés tervezési folyamat része. Közlekedéspolitikai célok globális és lokális szemléletmódban.

A közlekedési keresleti és kínálati kapcsolatok, kereslet-befolyásoló tényezők, terület felhasználási hatása.

A közlekedési rendszer modellezése, a modell rendszerfelépítése, minőség szempontú közlekedéstervezési és értékelési modellek alkalmazása.

Közlekedéstechnológiai rendszerek. Közlekedési alágazatok összehasonlító értékelése. Az egyes alágazatok környezetre gyakorolt hatásai. Kombinált fuvarozás. A közlekedés technikai rendszerei. Közlekedési pályák, járművek, energiaellátási és hajtási rendszerek.

A közlekedés fejlődésének története. Egyes közlekedési alágazatok kialakulása. Meghatározó technikai újdonságok a pálya, jármű, irányítás együttesében.

A közlekedés kiszolgáló létesítményei. Az utas- és áruáramlatok megjelenési pontjai: az állomások, pályaudvarok, megállóhelyek, kikötők, repülőterek.

Az utasszállító járművek karbantartását, takarítását, feltöltését végző üzemi pályaudvarok. A járművek üzemanyag ellátását, gyorsszervizét ellátó létesítmények; a járművek karbantartására és tárolására szolgáló épületek; az üzemeltetéshez szükséges anyagok tárolására szolgáló raktárak.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félévközi jegy a két félévközi zárthelyi összpontszáma alapján kerül meghatározásra. A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges a két zárthelyi egyenként legalább elégségesre történő megírása.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Közlekedési és társadalom. Tanszéki segédlet. Készült az Európai Unió támogatásával. 2010.