Tárgy neve Bevezetés a logisztikába
Tárgy angol neve Introduction in the Logistics Tárgy rövid neve Bev. Log.
Tárgy kód KOKUA605 Kredit 2 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (7) előadás0 (0) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Szervezéselmélet (3. félév) ,
Logisztikai hálózatok (2. félév) ,
Logisztikai folyamatok I. (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 óra
Kontakt óra28 (7) óra Írásos tananyag18 (39) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés2 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a logisztikai szemléletmóddal, a logisztika főbb területeivel, az integrált anyag- (áru-) és információáramlást megvalósító logisztikai rendszerekkel.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A logisztika fogalma, céljai, jelentősége. Logisztikai folyamatok. A logisztikai rendszerek általános jellemzői, főbb csoportjai. A logisztika fejlődési irányai. A vállalati logisztikai rendszerek jellemzése. A vállalati logisztika főbb részterületei. A vállalati logisztikai szervezet. A logisztikai fejlesztések sajátosságai, célkitűzései, fő fázisai. Az anyagok, áruk jellemzői logisztikai szempontból. A csomagolás és az egységrakomány-képzés szerepe a logisztikai rendszerekben. Az anyagmozgató, a raktározási és az áruszállítási rendszerek feladatai, főbb csoportjaik áttekintése. Logisztikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltató központok. Az integrált logisztikai információs és irányítási rendszerek feladatai, működésük elvei. Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai szolgáltatásai. Néhány jellemző logisztikai szoftver bemutatása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók, illetve pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárhelyi külön-külön legalább elégséges eredményre történő megírása. A félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat érdemjegyének számtani átlaga alapján kerül megállapítására.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Logisztikai rendszerek. Tanszéki segédlet. Készült a GKM támogatásával. 2004. p. 220.
  • Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME. Mérnöktovábbképző Intézet, 2004. p. 585.