Tárgy neve Logisztikai információs rendszerek I.
Tárgy angol neve Informatics in Logistics I. Tárgy rövid neve Log. inf. I.
Tárgy kód KOKUA613 Kredit 4 Tanterv l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás1 (5) gyakorlat1 (5) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Felelős oktató Dr. Tokodi Jenő
Kötelező
előtanulmány
Infokommunikáció II. (2. félév) ,
Logisztikai adatbázis rendszerek (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Logisztikai információs rendszerek II. (5. félév) ,
Termeléstervezés és irányítás (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag6 (41) óra Házi feladat27 óra
Órára készülés7 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése az adatnyerés és az adatátvitel korszerű információtechnikai megoldásaival, a műholdas támogatású navigációs- és járműkövetési rendszerek logisztikai alkalmazásával, valamint az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai folyamatok irányításában betöltött szerepével.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Termék- és rakományazonosító rendszerek (Auto_ID.PPT). I. alapfogalmak. Auto_ID eszközök, szabványok. GS1. Termék- és rakományazonosító rendszerek: 1D, 2D vonalkód. RFID technológiák. Olvasó eszközök. RTLS. Biometrikus azonosítás, kép és hang alapján történő felismerés. Bemutató – azonosító rendszerek. Navigációs rendszerek. Műholdas technológiák a logisztikában. InMarSat, EutelTracs rendszerek. A GPS alapfogalmai. A geoid, A WGS84. A radar működésének matematikai alapjai. A SiRF technológia. Elektronikus térképek. Az iGO alkalmazásai. Flottamanedzsment rendszerek. A Galileo rendszer.
Gyakorlat
Termék és rakományazonosítási rendszerek gyakorlati alkalmazása. Adatgyűjtési, adatfelvételi technikák gyakolati alkalmazása. A adatátviteli rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, a jármű- és megrendelés-követési technológiák bemutatása.
Labor
Vonalkód és RFID alkalmazása gyakorlati körülmények között. GPS eszközök használata terepi körülmények között.
Egyéni hallgatói feladat
Vállalatok közötti logisztikai folyamatokkal kapcsolatos adatok cseréje - esettanulmányos önálló hallgatói feladat kidolgozása.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk, amely egy alkalommal javítható, illetve pótolható. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a laboratóriumi foglalkozásokon való sikeres részvétel, a bizonylat készítési egyéni feladat hiánytalan beadása és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy 60 %-ban a zárthelyi dolgozat, 40 %-ban a házi feladat érdemjegye alapján kerül megállapításra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME Mérnöktovábbképző Intézet. 2004. p. 585.
  • Tokodi J.: A LIBRA4GA Integrált Gazdálkodás-irányítási Rendszer logisztikai szolgáltatásai-nak fejlesztése. Rendszerkoncepció. Készült a BME Közlekedésüzemi tanszék és a Mikro Volán Elektronika Rt. közötti Együttműködési szerződés keretében. Budapest, 1998. április, p. 139.
  • Tokodi J.: Logisztikai szoftverek és alkalmazásuk. Loginfo, 7. k. 1998. 3. sz. p. 16-20.