Tárgy neve Hő- és áramlástan II.
Tárgy angol neve Thermotechnics and Fluid Mechanics II. Tárgy rövid neve Hő- és áraml. II.
Tárgy kód KORHA105 Kredit 3 Tanterv k0 k1 k2 j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Rohács Dániel
OktatókHargitai L. Csaba, Jankovics István Róbert
Kötelező
előtanulmány
Matematika A3 közl.mérn. (3. félév) ,
Általános járműgéptan (1. félév)
Ajánlott előtanulmány:
Hő- és áramlástan I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II.j (5. félév) ,
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II. (5. félév) ,
Aerodinamika és repülésmechanika I. (5. félév) ,
Hajók hajtása, stabilitása II. (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag19 (47) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés16 óra Vizsga készülés8 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy célja a közlekedési eszközökben használatos gépekben lejátszódó áramlás- és hőtani folyamatok, valamint a közlekedési eszközök körül kívülről megvalósuló áramlás- és hőtani folyamatok megismertetése.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A folyadékok fizikai tulajdonságai, jellemzői. Erőterek, potenciál, hidrosztatika, hidroszatikai felhajtóerő, úszás. Folyadékmozgások leírása. Az anyagmegmaradás elve - a folytonosság. Összenyomhatatlan, ideális közeg potenciálos síkáramlása. A mozgásmennyiség megmaradása, az Euler egyenlet és az impulzus tétel. Az energia megmaradása, a Bernoulli egyenlet. A perdült-megmaradás elve, Helmholtz és Kelvin örvény-tételei. Az összenyomhatóság elemei. A Newton-i folyadék, a súrlódásos folyadék áramlásának alaptörvényei, a Navier-Stokes egyenlet és a Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet. A hasonlóságelmélet elemei. Súrlódásos áramlás csövekben és csővezetékekben, csővezeték jelleggörbéje.

Súrlódásos áramlás testek körül, a határréteg. Örvényes áramlások. Az áramlásba helyezett testekre ható erők. Áramlás a közúti és a vasúti járművek körül, felhajtóerő, légellenállás és oldalerő. Propulziós eszközök. A hajók mozgása a vízben. Hullámkeltés. Hajók hajtása. Szubszonikus, transzszonikus és szuperszonikus áramlások. Gázdinamika. A szárnyak aerodinamikájának elemei. A numerikus módszerek elvi alapjai, az örvénytranszport egyenlet és megoldásának lehetőségei. Az áramlástani elvek alkalmazhatósága a közlekedési és logisztikai folyamatok szimulálásában.

A félév utolsó három oktatási hetében a járműmérnöki és a közlekedési szakok számára külön-külön szakspecifikus előadást, illetve gyakorlatot tartunk. A járműmérnöki szak hallgatói megismerkednek az örvénygépek áramlástani működését leíró alapegyenletekkel; a közlekedési szak hallgatói a közlekedési eszközök speciális áramlástechnikai problémáiról kapnak bevezető ismereteket.

Labor
Aerodinamikai mérleg. Henger körüli nyomásmegoszlás meghatározása. Reynolds kísérlet. Térfogatáram mérés. Sugárhajtómű modell. Csősúrlódás mérés. Kontrakciós tényező meghatározása. Vízsugárszivattyú mérés. Számítógépes áramlásmodellezés.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során egy zárthelyi dolgozatot iratunk, mely egy alkalommal javítható ill. pótolható. Az aláírás megszerzésének feltétele: a laborjegyzőkönyvek valamint a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A tárgy írásbeli vizsgával záródik.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Gausz T.: Áramlástan előadás vázlat, internetes hozzáféréssel, 2009.
  • Hő- és áramlástan I. c. tárgyhoz megadott, további irodalom