Tárgy neve Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I.j
Tárgy angol neve Turbo Machinery I.j Tárgy rövid neve Jhőág.I.j
Tárgy kód KORHA163 Kredit 3 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Veress Árpád
OktatókDr. Veress Árpád, Dr. Simongáti Győző
Kötelező
előtanulmány
Hő- és áramlástan I. (3. félév)
Kötelező
ráépülés
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II.j (5. félév) ,
Dízel vontatójárművek I. (5. félév) ,
Gépjármű motorok I. (5. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag21 (49) óra Házi feladat4 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A tantárgy - alapozó szaktantárgy, mely a közlekedésben, járművekben és mobil gépekben használt hő- és áramlástechnikai elven működő gépeket tárgyalja olyan mélységben, hogy arra a későbbi szaktárgyak ráépülhessenek, illetve elegendő ismeretet ad a hő- és áramlástechnikai gépekről a járműtechnikára specializálódott közlekedésmérnökök munkájának ellátásához.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy keretében tárgyalt hő- és áramlástechnikai elven működő gépek áttekintése, jellemzése és szerepe a közlekedésben alkalmazott eszközökben. Hő- és áramlástani alapok. Súrlódásos adiabatikus folyamatok. Politrópikus és adiabatikus hatásfok. Numerikus áramlástani alapok. Csoportosítás, alkalmazási területek. Jellegzetes kialakítások. Elvi alapok: alapegyenletek, szállító- és esésmagasság, hatásfokok, sebességi háromszögek, Euler-turbinaegyenlet, reakciófok, jelleggörbék. Radiális gépek részletes tárgyalása (kompresszor és turbina). Axiális gépek részletes tárgyalása (kompresszor és turbina). Áramlástechnikai gépek jelleggörbéi és szabályozása.

Az egyes gázturbina-fajták ismertetése, működésük, kialakításuk elméleti és gyakorlati kérdései; ideális és valóságos folyamatai, optimális jellemzői, veszteségei és hatásfokai. Gázturbinás hajtóművek hatásfoknövelésének lehetőségei (hőcserélő, munkaközeg visszahűtés, fokozatonkénti hő bevitel, kombinált körfolyamat). Sugárhajtómű kialakítás alapelvei, propulziós hatásfok és tolóerő. Az után-égetés előnyei és hátrányai. Üresjárat, indítás, lassítás. Égéselmélet, tüzelőterek működése. Lapátokra ható igénybevételek. Lapát és tárcsaszilárdságtan. Hasonlósági számok és alkalmazásuk. Speciális áramlások lapátos gépekben. Gyakorlati feladatok (példák).

Hidrodinamikus nyomatékváltó és tengelykapcsoló áramlástechnikai jellemzői.

Labor
Centrifugálkompresszor jelleggörbéje - Egyfokozatú légturbina; Gázturbina és turbótöltő üzemi jellemzői - Gázturbina előperdítéssel; Numerikus áramlástan – CFD labor
Egyéni hallgatói feladat
Labormérésekről mérőcsoportonkénti jegyzőkönyv készítése, illetve a CFD laborról egyéni dokumentum készítése az előírt specifikáció alapján.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félévközi jegy a két sikeres ZH eredményének számtani átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr.Pásztor Endre: Előadásvázlatok Hő- és áramlástani gépek I tárgyból
  • A közreműködő kollégák által kiadott előadásvázlatok
  • Dr. Benedek Zoltán - Áramlástani gépek
  • Dr. Fülöp Zoltán – Gázturbinák
  • Dr. Fűzy Olivér - Áramlástechnikai Gépek
  • Dr. Szabó Szilárd - Erő- és munkagépek I.-II.