Tárgy neve Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II.j
Tárgy angol neve Turbo Machinery II.j Tárgy rövid neve Jhőág II.j
Tárgy kód KORHA164 Kredit 3 Tanterv j1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás0 (0) gyakorlat1 (4) labor KövetelményVizsgajegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
OktatókDr. Veress Árpád, Dr. Simongáti Győző, Hargitai L. Csaba
Kötelező
előtanulmány
Hő- és áramlástan II. (4. félév) ,
Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I.j (4. félév)
Kötelező
ráépülés
Hajógépek (6. félév) ,
Hajók gépi berendezései (6. félév)
Ajánlott ráépülés:
Dízel vontatójárművek II. (6. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag25 (53) óra Házi feladat0 óra
Órára készülés5 óra ZH készülés12 óra Vizsga készülés6 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A hallgatók megismertetése a járműmérnök ismeretkörébe szorosan tartozó térfogat-kiszorítás elvén működő kompresszorok, ventillátorok, szivattyúk, hőcserélők, hűtőgépek és klímaberendezések elméletével, kiválasztásával és alkalmazásával.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A tantárgy keretében tárgyalt hő- és áramlástechnikai elven működő gépek áttekintése, jellemzése szerepük a közlekedésben alkalmazott eszközökben. Hő- és áramlástani alapok.

Térfogat-kiszorítás elvén működő kompresszorok. Elvi alapok, felépítés, működési mód, üzemeltetés, szabályozás, karbantartás, javítás. Kiválasztás szempontjainak ismertetése.

Ventillátorok. A ventillátorok meghatározása és üzemi jellemzőik. Ventillátor típusok, méretezés kiválasztáshoz. Szabályozás és zajszint számítás.

Szivattyúk. Szivattyúk osztályozása és jellemző alkalmazási területek. Örvényszivattyúk elméleti alapjai, méretezés kiválasztáshoz. Az örvényszivattyúk üzeme, stabil és instabil munkapont, szabályozás. Méretezés a kavitáció nélküli üzemre.

Hőcserélők. Hőcserélő típusok és alkalmazási területek. Felületi hőcserélők termikus számítása, a hőátbocsátási tényező. Felületi hőcserélők közvetlen számítása, a hőmérsékletkülönbség logaritmikus középértéke. Egyen és ellenáramú hőcserélők összehasonlítása.

Klímaberendezések. A klimatizálás célja, alapjai, a klímaberendezésekben megvalósított folyamatok és eszközeik. Klíma és szellőztető rendszerek felépítése, szabályozása és üzemeltetése.

Hűtőgépek. Hűtőgépek osztályozása. A gépi hűtés elvi alapjai, alapfogalmak, a logp-i diagramok. Kompresszoros hűtőgépek ideális és valóságos körfolyamatai gáz és gőz munkaközeggel. A kompresszor munka és a hűtési teljesítménytényező számítása. A megosztott kompresszió és az utóhűtés hatása. Többfokozatú hűtőgépek. Az abszorpciós hűtőgép működési elve, típusai. Hűtőgépek munkaközegei.

Labor
Légkörfolyamatú hűtőgép mérés. Ventilátor kiválasztás. Centrifugális szivattyú mérés. Fogaskerék szivattyú mérés. Víz-víz hőcserélő mérés.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév közben írt zárthelyi dolgozat legalább elégséges osztályzata, a labor részvétel és az elfogadott labor jegyzőkönyvek. A hallgatók a félév végén írásbeli vizsgát tesznek, mely vizsgaérdemjegy a hallgató osztályzata.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Fűzy Olivér: Áramlástechnikai gépek
  • Dr. Gruber József: Ventillátorok
  • Dr. Örvös Mária: Termikus eljárások és berendezések