Tárgy neve Járművek és mobil gépek I.
Tárgy angol neve Vehicles and Mobile Machines I. Tárgy rövid neve Járm.mob.gép.I.
Tárgy kód KOVJA150 Kredit 3 Tanterv j1 l1
Óraszám (levelező)2 (10) előadás1 (4) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Felelős oktató Dr. Szabó András
OktatókKádár Lehel, Dr. Gáti Balázs, Molnárfi Zoltán
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Járműdinamika és hajtástechnika (4. félév) ,
Járművek és mobil gépek II. (3. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 90 óra
Kontakt óra42 (14) óra Írásos tananyag11 (39) óra Házi feladat15 óra
Órára készülés4 óra ZH készülés18 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
Megismertetni a hallgatókkal a közúti-, vasúti-, vízi- és légi közlekedés járműveit, azok jellemző típusait, az egyes járműfajták szerkezeti felépítését, jellemző rendszereit, bemutatni az egyes rendszerek általános feladatait, jellemző paramétereit, a korszerű megoldások szerkezetét, és működési folyamatait. Rámutatni az általánosítható műszaki jellemzőkre és az egyedi tulajdonságokra. Rámutatni a műszaki fejlődés várható trendjére.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
A járművek és mobil gépek szerepe a közlekedésben és szállításban, a járművek csoportosítása, osztályozása. A vasúti pálya-jármű rendszer tulajdonságai. A vasúti járművek felépítése, futómű, hordmű, hajtás és fékrendszerek.

A járművekben alkalmazott belsőégésű dugattyús motorok, szerkezeti felépítése, munkafolyamatai, üzemi jellemzői.

Járművek mechanikus erőátvitelének fő egységei, tengelykapcsoló, sebességváltó, kardántengely, tengelyhajtómű.

Közúti járművek fajtái, erőátviteli rendszerei, differenciálmű kialakítások. A közúti járművek fékrendszerei, kormányrendszerei, futómű kialakításai.

A légi járművek működésének alapjai, az aerodinamikai felhajtóerő és ellenálláserő. A propulzió elve, dugattyús motorok, gázturbinák. A repülés mechanikája, vízszintes repülés, siklás, emelkedés, felvétel, forduló. A repülőgép felépítése és üzeme.

Vízi járművek csoportosítása. A hajók geometriája, hidrosztatikai jellemzői. Statikus felhajtóerő, úszás, stabilitás. Hajók hajtása és ellenállása.

Gyakorlat
Az elméleti anyaghoz kapcsolódó számpéldák megoldása.
Egyéni hallgatói feladat
Három házi feladat.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során 3 zárthelyi kerül megíratásra, melyeken külön-külön legalább elégséges eredményt – a lehetséges javításokat is figyelembe véve – el kell érni. A félévközi jegy a három zárthelyi eredmény, és a házi feladatokra kapott eredő osztályzat számtani átlaga.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A közreműködő tanszékek által kiadott előadásvázlatok.