Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévi pályázati kiírásai:

http://www.bme.hu/unkp_2017

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

A kategória:
Alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 75.000.- /hó
Mester-, (osztatlan) képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 100.000.- /hó

B kategória:
Doktori képzésben részt vevő első-, másodéves ösztöndíjas hallgató: 110.000.- /hó
Doktori képzésben részt vevő harmadéves ösztöndíjas hallgató: 150.000.- /hó
Doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjas: 250.000.- /hó

C kategória:
Fiatal oktató, kutató I.* kategóriában ösztöndíjas: 300.000.- /hó
Fiatal oktató, kutató II.** kategóriában ösztöndíjas: 350.000.- /hó